lãi suất các ngân hàng hiện nay

Gửi 5 triệu lãi bao nhiêu 1 tháng MB Bank là một chủ đề được nhiều người quan tâm. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn thông tin về lãi suất mới nhất tại ngân hàng này cũng như số tiền lãi mà bạn nhận được hàng tháng từ khoản tiền gửi của mình.

Lãi suất ngân hàng MB

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
1 tháng 4.00%
3 tháng 4.20%
6 tháng 6.00%
9 tháng 6.10%
12 tháng 6.40%
18 tháng 6.60%
24 tháng 6.70%

Gửi 5 triệu lãi bao nhiêu 1 tháng MB Bank

Tiền lãi nhận được khi gửi 5 triệu với kỳ hạn 1 tháng tại MB:

Lãi suất hiện tại tại ngân hàng MB là 4.00%/năm ở kỳ hạn 1 tháng, khi bạn gửi 5,000,000 đồng tiền lãi 1 tháng sẽ là
5,000,000 x 4.00% x 1 : 12 = 16,667 đồng.

5 triệu gửi ngân hàng MB kỳ hạn 3 tháng lãi bao nhiêu

Lãi suất hiện tại tại ngân hàng MB là 4.20%/năm ở kỳ hạn 3 tháng, khi bạn gửi 5,000,000 đồng tiền lãi 3 tháng sẽ là
5,000,000 x 4.20% x 3 : 12 = 52,500 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng nhận được là: 17,500 đồng.

5 triệu với kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng MB sẽ được số tiền lãi sau

Nếu bạn gửi 5,000,000 đồng với kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng MB, lãi suất hiện tại là 6.00%/năm. Khi đó, tiền lãi sau 6 là
5,000,000 x 6.00% x 6 : 12 = 150,000 đồng.
Với số tiền lãi 150,000 đồng được tính cho 6 tháng, số tiền lãi mỗi tháng là: 25,000 đồng.

5 triệu với kỳ hạn 9 tháng tại ngân hàng MB sẽ được số tiền lãi sau

Nếu bạn gửi 5,000,000 đồng với kỳ hạn 9 tháng tại ngân hàng MB, lãi suất hiện tại là 6.10%/năm. Khi đó, tiền lãi sau 9 là
5,000,000 x 6.10% x 9 : 12 = 228,750 đồng.
Số tiền lãi mỗi tháng là: 25,417 đồng.

Tiền lãi khi gửi 5 triệu ở kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng MB

Khi gửi 5,000,000 đồng với kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng MB và lãi suất là 6.40%/năm, số tiền lãi sau 12 tháng được tính như sau:
5,000,000 x 6.40% x 12 : 12 = 320,000 đồng.
Với số tiền lãi được tính là 320,000 đồng trong 12 tháng, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 26,667 đồng.

Khi gửi 5 triệu tại ngân hàng MB kỳ hạn 18 tháng lãi bao nhiêu

Lãi suất hiện tại tại ngân hàng MB là 6.60%/năm ở kỳ hạn 18 tháng, khi bạn gửi 5,000,000 đồng tiền lãi 18 tháng sẽ là
5,000,000 x 6.60% x 18 : 12 = 495,000 đồng.
Với số tiền lãi được tính là 495,000 đồng trong 18 tháng, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 27,500 đồng.

Gửi ngân hàng MB 5 triệu kỳ hạn 24 tháng lãi bao nhiêu

Số tiền lãi nhận được sau 24 tháng khi gửi 5,000,000 đồng tại ngân hàng MB (lãi suất 6.70%/năm) được tính như sau:
5,000,000 x 6.70% x 24 : 12 = 670,000 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng nhận được là: 27,917 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *