Bảng giá vàng hôm nay

Cập nhật bảng giá vàng miếng SJC mới nhất

Giá vàng SJC trong nước hôm nay ngày 30/05/2023 cập nhật lúc: 22:44

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
DOJI 66.400.000
Giảm 50K
67.000.000
Giảm 50K
PHÚ QUÍ SJC 66.500.000
67.000.000
Tăng 50K
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.400.000
67.020.000
SJC Mi Hồng 66.400.000
67.020.000
SJC 66.400.000
67.000.000

Giá vàng hôm nay tăng hay giảm

Giá vàng miếng DOJI hôm nay mua vào 66.400.000 đồng/lượng, bán ra 67.000.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng DOJI hôm nay giảm 50.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng Phú Quý SJC hôm nay mua vào 66.500.000 đồng/lượng, bán ra 67.000.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng Phú Quý SJC hôm nay tăng 50.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng BẢO TÍN MINH CHÂU hôm nay mua vào 66.400.000 đồng/lượng, bán ra 67.020.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng BẢO TÍN MINH CHÂU hôm nay đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng miếng MI HỒNG hôm nay mua vào 66.400.000 đồng/lượng, bán ra 67.020.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng MI HỒNG hôm nay đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC hôm nay mua vào 66.400.000 đồng/lượng, bán ra 67.000.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng SJC hôm nay đi ngang so với hôm qua.

Bảng giá vàng 24K 18K 14K 10K SJC

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC 66.400.000
67.000.000
-NHẪN SJC 99,99 55.550.000
Giảm 50K
56.500.000
Giảm 50K
-NỮ TRANG 99,99 55.400.000
Giảm 50K
56.100.000
Giảm 50K
-NỮ TRANG 99% 54.345.000
Giảm 49K
55.545.000
Giảm 49K
-NỮ TRANG 75% 40.229.000
Giảm 38K
42.229.000
Giảm 38K
-NỮ TRANG 58,3% 30.860.000
Giảm 29K
32.860.000
Giảm 29K
-NỮ TRANG 41% 21.546.000
Giảm 21K
23.546.000
Giảm 21K

Biểu đồ giá vàng thế giới Kitco

Biểu đồ giá vàng thế giới Kitco
Nguồn Kitco.com