Giá vàng SJC hôm nay

giá vàng sjc hôm nay

Bảng giá vàng SJC hôm nay

Bảng giá vàng SJC hôm nay cập nhật 12/07/2024 lúc: 20:16

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC 75.480.000
Tăng 500K
76.980.000
NHẪN SJC 99,99 75.150.000
Tăng 500K
76.650.000
Tăng 400K
NỮ TRANG 99,99 75.050.000
Tăng 500K
76.050.000
Tăng 500K
NỮ TRANG 99% 73.297.000
Tăng 495K
75.297.000
Tăng 495K
NỮ TRANG 75% 54.693.000
Tăng 375K
57.193.000
Tăng 375K
NỮ TRANG 58,3% 41.992.000
Tăng 292K
44.492.000
Tăng 292K
NỮ TRANG 41% 29.366.000
Tăng 208K
31.866.000
Tăng 208K

Biểu đồ giá vàng miếng SJC

Lịch sử giá vàng miếng SJC trong 30 ngày qua

Ngày Loại vàng Giá mua Giá bán
21/06/2024 SJC 74.980.000 76.980.000
20/06/2024 SJC 74.980.000 76.980.000
19/06/2024 SJC 74.980.000 76.980.000
18/06/2024 SJC 74.980.000 76.980.000
17/06/2024 SJC 74.980.000 76.980.000
16/06/2024 SJC 74.980.000 76.980.000
15/06/2024 SJC 74.980.000 76.980.000
14/06/2024 SJC 74.980.000 76.980.000
13/06/2024 SJC 74.980.000 76.980.000
12/06/2024 SJC 74.980.000 76.980.000
11/06/2024 SJC 74.980.000 76.980.000
10/06/2024 SJC 74.980.000 76.980.000
09/06/2024 SJC 74.980.000 76.980.000
08/06/2024 SJC 74.980.000 76.980.000
07/06/2024 SJC 74.980.000 76.980.000
06/06/2024 SJC 74.980.000 76.980.000
05/06/2024 SJC 76.780.000 77.980.000
04/06/2024 SJC 77.480.000 78.980.000
03/06/2024 SJC 77.980.000 79.980.000
02/06/2024 SJC 81.000.000 83.000.000
01/06/2024 SJC 81.000.000 83.000.000
31/05/2024 SJC 83.000.000 87.000.000
30/05/2024 SJC 86.300.000 88.800.000
29/05/2024 SJC 88.300.000 90.300.000
28/05/2024 SJC 88.500.000 90.500.000
27/05/2024 SJC 87.900.000 89.900.000
26/05/2024 SJC 87.500.000 89.500.000
25/05/2024 SJC 87.500.000 89.500.000
24/05/2024 SJC 87.500.000 89.500.000
23/05/2024 SJC 87.800.000 89.800.000

Giá vàng Mi Hồng

Giá vàng PNJ hôm nay