lãi suất các ngân hàng hiện nay

Gửi 5 triệu lãi bao nhiêu 1 tháng Vietinbank là chủ đề này đang được rất nhiều người quan tâm. Hãy cùng khám phá lãi suất mới nhất tại ngân hàng này và số tiền lãi mà bạn có thể nhận được khi gửi 5 triệu ở các kỳ hạn khác nhau trong bài viết này.

Lãi suất ngân hàng VietinBank

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
1 tháng 3.30%
3 tháng 4.10%
6 tháng 5.00%
9 tháng 5.00%
12 tháng 6.30%
18 tháng 6.30%
24 tháng 6.30%

Gửi 5 triệu lãi bao nhiêu

Tiền lãi nhận được khi gửi 5 triệu với kỳ hạn 1 tháng tại VietinBank:

Với lãi suất 3.30%/năm tại ngân hàng VietinBank, số tiền lãi sau 1 tháng khi gửi 5,000,000 đồng được tính như sau:
5,000,000 x 3.30% x 1 : 12 = 13,750 đồng.

Tiền lãi khi gửi 5 triệu ở kỳ hạn 3 tháng tại ngân hàng VietinBank

Với kỳ hạn 3 tháng tại ngân hàng VietinBank, lãi suất hiện tại là 4.10%/năm. Số tiền lãi sau 3 tháng được tính như sau:

5,000,000 x 4.10% x 3 : 12 = 51,250 đồng.
Tính ra, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 17,083 đồng.

5 triệu với kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng VietinBank sẽ được số tiền lãi sau

Số tiền lãi nhận được sau 6 tháng khi gửi 5,000,000 đồng tại ngân hàng VietinBank (lãi suất 5.00%/năm) được tính như sau:

5,000,000 x 5.00% x 6 : 12 = 125,000 đồng.
Với số tiền lãi 125,000 đồng được tính cho 6 tháng, số tiền lãi mỗi tháng là: 20,833 đồng.

Khi gửi 5 triệu tại ngân hàng VietinBank kỳ hạn 9 tháng lãi bao nhiêu

Số tiền lãi nhận được sau 9 tháng khi gửi 5,000,000 đồng tại ngân hàng VietinBank (lãi suất 5.00%/năm) được tính như sau:
5,000,000 x 5.00% x 9 : 12 = 187,500 đồng.
Tính ra, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 20,833 đồng.

5 triệu gửi ngân hàng VietinBank kỳ hạn 12 tháng lãi bao nhiêu

Khi gửi 5,000,000 đồng với kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng VietinBank và lãi suất là 6.30%/năm, số tiền lãi sau 12 tháng được tính như sau:
5,000,000 x 6.30% x 12 : 12 = 315,000 đồng.
Với số tiền lãi 315,000 đồng được tính cho 12 tháng, số tiền lãi mỗi tháng là: 26,250 đồng.

5 triệu gửi ngân hàng VietinBank kỳ hạn 18 tháng lãi bao nhiêu

Với kỳ hạn 18 tháng tại ngân hàng VietinBank, lãi suất hiện tại là 6.30%/năm. Số tiền lãi sau 18 tháng được tính như sau:
5,000,000 x 6.30% x 18 : 12 = 472,500 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng nhận được là: 26,250 đồng.

Số tiền lãi khi gửi 5 triệu với kỳ hạn 24 tháng tại VietinBank:

Số tiền lãi nhận được sau 24 tháng khi gửi 5,000,000 đồng tại ngân hàng VietinBank (lãi suất 6.30%/năm) được tính như sau:
5,000,000 x 6.30% x 24 : 12 = 630,000 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng nhận được là: 26,250 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *