lãi suất các ngân hàng hiện nay

Gửi 5 triệu lãi bao nhiêu 1 tháng Bidv: Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm mới nhất tại ngân hàng BIDV, cũng như số tiền nhận được khi gửi 5 triệu ở các kỳ hạn khác nhau là bao nhiêu? Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau.

Lãi suất ngân hàng BIDV

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
1 tháng 3.30%
3 tháng 4.10%
6 tháng 5.00%
9 tháng 5.00%
12 tháng 6.30%
18 tháng 6.30%
24 tháng 6.30%

Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là: 3.30%/năm.
Kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.10%/năm.
Kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 5.00%/năm.
Kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 5.00%/năm.
Kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.30%/năm.
Kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.30%/năm.
Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.30%/năm.

Gửi 5 triệu lãi bao nhiêu 1 tháng Bidv

Khi gửi 5 triệu tại ngân hàng BIDV kỳ hạn 1 tháng lãi bao nhiêu

Khi gửi 5,000,000 đồng với kỳ hạn 1 tháng tại ngân hàng BIDV và lãi suất là 3.30%/năm, số tiền lãi sau 1 tháng được tính như sau:
5,000,000 x 3.30% x 1 : 12 = 13,750 đồng.

5 triệu gửi ngân hàng BIDV kỳ hạn 3 tháng lãi bao nhiêu

Số tiền lãi nhận được sau 3 tháng khi gửi 5,000,000 đồng tại ngân hàng BIDV (lãi suất 4.10%/năm) được tính như sau:
5,000,000 x 4.10% x 3 : 12 = 51,250 đồng.
Số tiền lãi mỗi tháng là: 17,083 đồng.

Tiền lãi khi gửi 5 triệu ở kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng BIDV

Với lãi suất 5.00%/năm tại ngân hàng BIDV, số tiền lãi sau 6 tháng khi gửi 5,000,000 đồng được tính như sau:
5,000,000 x 5.00% x 6 : 12 = 125,000 đồng.
Số tiền lãi mỗi tháng là: 20,833 đồng.

5 triệu gửi ngân hàng BIDV kỳ hạn 9 tháng lãi bao nhiêu

Nếu bạn gửi 5,000,000 đồng với kỳ hạn 9 tháng tại ngân hàng BIDV, lãi suất hiện tại là 5.00%/năm. Khi đó, tiền lãi sau 9 là
5,000,000 x 5.00% x 9 : 12 = 187,500 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng nhận được là: 20,833 đồng.

Tiền lãi nhận được khi gửi 5 triệu với kỳ hạn 12 tháng tại BIDV:

Số tiền lãi nhận được sau 12 tháng khi gửi 5,000,000 đồng tại ngân hàng BIDV (lãi suất 6.30%/năm) được tính như sau:
5,000,000 x 6.30% x 12 : 12 = 315,000 đồng.
Với số tiền lãi 315,000 đồng được tính cho 12 tháng, số tiền lãi mỗi tháng là: 26,250 đồng.

Khi gửi 5 triệu tại ngân hàng BIDV kỳ hạn 18 tháng lãi bao nhiêu

Khi gửi 5,000,000 đồng với kỳ hạn 18 tháng tại ngân hàng BIDV và lãi suất là 6.30%/năm, số tiền lãi sau 18 tháng được tính như sau:
5,000,000 x 6.30% x 18 : 12 = 472,500 đồng.
Với số tiền lãi được tính là 472,500 đồng trong 18 tháng, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 26,250 đồng.

Khi gửi 5 triệu tại ngân hàng BIDV kỳ hạn 24 tháng lãi bao nhiêu

Nếu bạn gửi 5,000,000 đồng với kỳ hạn 24 tháng tại ngân hàng BIDV, lãi suất hiện tại là 6.30%/năm. Khi đó, tiền lãi sau 24 là
5,000,000 x 6.30% x 24 : 12 = 630,000 đồng.
Với số tiền lãi được tính là 630,000 đồng trong 24 tháng, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 26,250 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *