Gửi 10 triệu lãi bao nhiêu 1 tháng Sacombank

Gửi 10 triệu lãi bao nhiêu 1 tháng Sacombank: Lãi suất mới nhất tại Sacombank bao nhiêu, số tiền lãi khi gửi 10 triệu đang là một chủ đề quan trọng và được quan tâm bởi nhiều người. Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu về lãi suất mới nhất tại ngân hàng này và số tiền lãi bạn có thể nhận được khi gửi 10 triệu ở các kỳ hạn khác nhau.

Lãi suất ngân hàng Sacombank

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
1 tháng 4.50%
3 tháng 4.75%
6 tháng 6.10%
9 tháng 6.40%
12 tháng 6.60%
18 tháng 6.75%
24 tháng 6.80%

Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là: 4.5%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.75%/năm, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.10%/năm, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.40%/năm, ỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.60%/năm, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.75%/năm, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.80%/năm.

Tính lãi suất tiết kiệm ngân hàng

Gửi 10 triệu lãi bao nhiêu 1 tháng Sacombank

Khi gửi 10 triệu tại ngân hàng Sacombank kỳ hạn 1 tháng

Số tiền lãi nhận được sau 1 tháng khi gửi 10,000,000 đồng tại ngân hàng Sacombank (lãi suất 4.50%/năm) được tính như sau:
10,000,000 x 4.50% x 1 : 12 = 37,500 đồng.

Tiền lãi nhận được khi gửi 10 triệu với kỳ hạn 3 tháng tại Sacombank

Lãi suất hiện tại tại ngân hàng Sacombank là 4.75%/năm ở kỳ hạn 3 tháng, khi bạn gửi 10,000,000 đồng tiền lãi 3 tháng sẽ là
10,000,000 x 4.75% x 3 : 12 = 118,750 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng nhận được là: 39,583 đồng.

Khi gửi 10 triệu tại ngân hàng Sacombank kỳ hạn 6 tháng

Nếu bạn gửi 10,000,000 đồng với kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng Sacombank, lãi suất hiện tại là 6.10%/năm. Khi đó, tiền lãi sau 6 tháng sẽ là:
10,000,000 x 6.10% x 6 : 12 = 305,000 đồng.
Với số tiền lãi được tính là 305,000 đồng trong 6 tháng, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 50,833 đồng.

Tiền lãi khi gửi 10 triệu ở kỳ hạn 9 tháng tại ngân hàng Sacombank

Với kỳ hạn 9 tháng tại ngân hàng Sacombank, lãi suất hiện tại là 6.40%/năm. Số tiền lãi sau 9 tháng được tính như sau:
10,000,000 x 6.40% x 9 : 12 = 480,000 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng nhận được là: 53,333 đồng.

10 triệu với kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng Sacombank sẽ được số tiền lãi sau

Với kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng Sacombank, lãi suất hiện tại là 6.60%/năm. Số tiền lãi sau 12 tháng được tính như sau:
10,000,000 x 6.60% x 12 : 12 = 660,000 đồng.
Số tiền lãi mỗi tháng là: 55,000 đồng.

10 triệu với kỳ hạn 18 tháng tại ngân hàng Sacombank sẽ được số tiền lãi sau

Khi gửi 10,000,000 đồng với kỳ hạn 18 tháng tại ngân hàng Sacombank và lãi suất là 6.75%/năm, số tiền lãi sau 18 tháng được tính như sau:
10,000,000 x 6.75% x 18 : 12 = 1,012,500 đồng.
Tính ra, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 56,250 đồng.

Tiền lãi nhận được khi gửi 10 triệu với kỳ hạn 24 tháng tại Sacombank là

Nếu bạn gửi 10,000,000 đồng với kỳ hạn 24 tháng tại ngân hàng Sacombank, lãi suất hiện tại là 6.80%/năm. Khi đó, tiền lãi sau 24 tháng sẽ là:
1,360,000 đồng.
10,000,000 x 6.80% x 24 : 12 = 1,360,000 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng nhận được là: 56,667 đồng.

100 triệu gửi ngân hàng Agribank lãi suất bao nhiêu 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *