Số tiền lãi khi gửi 30 triệu tại Vietcombank đang là một chủ đề được khá nhiều người quan tâm và tìm hiểu về lãi suất mới nhất. Chúng ta sẽ tìm hiểu về lãi suất mới nhất tại ngân hàng này và số tiền lãi mà bạn có thể nhận được hàng tháng trong bài viết này.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
1 tháng 3.40%
3 tháng 4.10%
6 tháng 5.00%
9 tháng 5.00%
12 tháng 6.30%
24 tháng 6.30%

Cách tính lãi suất ngân hàng

Gửi 30 triệu lãi bao nhiêu 1 tháng Vietcombank

Tiền lãi khi gửi 30 triệu ở kỳ hạn 1 tháng tại ngân hàng Vietcombank

Khi gửi 30,000,000 đồng với kỳ hạn 1 tháng tại ngân hàng Vietcombank và lãi suất là 3.40%/năm, số tiền lãi sau 1 tháng được tính như sau:

30,000,000 x 3.40% x 1 : 12 = 85,000 đồng.

Số tiền lãi khi gửi 30 triệu với kỳ hạn 3 tháng tại Vietcombank là

Lãi suất hiện tại tại ngân hàng Vietcombank là 4.10%/năm ở kỳ hạn 3 tháng, khi bạn gửi 30,000,000 đồng tiền lãi 3 tháng sẽ là
30,000,000 x 4.10% x 3 : 12 = 307,500 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng nhận được là: 102,500 đồng.

30 triệu gửi ngân hàng Vietcombank kỳ hạn 6 tháng lãi bao nhiêu

Số tiền lãi nhận được sau 6 tháng khi gửi 30,000,000 đồng tại ngân hàng Vietcombank (lãi suất 5.00%/năm) được tính như sau:

30,000,000 x 5.00% x 6 : 12 = 750,000 đồng.
Tính ra, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 125,000 đồng.

Tiền lãi khi gửi 30 triệu ở kỳ hạn 9 tháng tại ngân hàng Vietcombank

Với kỳ hạn 9 tháng tại ngân hàng Vietcombank, lãi suất hiện tại là 5.00%/năm. Số tiền lãi sau 9 tháng được tính như sau:

30,000,000 x 5.00% x 9 : 12 = 1,125,000 đồng.
Với số tiền lãi 1,125,000 đồng được tính cho 9 tháng, số tiền lãi mỗi tháng là: 125,000 đồng.

Gửi ngân hàng Vietcombank 30 triệu kỳ hạn 12 tháng lãi bao nhiêu

Khi gửi 30,000,000 đồng với kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng Vietcombank và lãi suất là 6.30%/năm, số tiền lãi sau 12 tháng được tính như sau:

30,000,000 x 6.30% x 12 : 12 = 1,890,000 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng nhận được là: 157,500 đồng.

Xem thêm Gửi 10 triệu lãi bao nhiêu 1 tháng Sacombank

Số tiền lãi khi gửi 30 triệu với kỳ hạn 24 tháng tại Vietcombank là

Với kỳ hạn 24 tháng tại ngân hàng Vietcombank, lãi suất hiện tại là 6.30%/năm. Số tiền lãi sau 24 tháng được tính như sau:

30,000,000 x 6.30% x 24 : 12 = 3,780,000 đồng.
Với số tiền lãi 3,780,000 đồng được tính cho 24 tháng, số tiền lãi mỗi tháng là: 157,500 đồng.

200 triệu gửi ngân hàng Agribank lãi bao nhiêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *