Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Sacombank 100 triệu

Lãi suất tiết kiệm mới nhất tại ngân hàng Sacombank cho số tiền gửi 100 triệu đang là một chủ đề được nhiều người quan tâm. Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu về lãi suất mới nhất tại ngân hàng này và số tiền lãi bạn có thể nhận được khi gửi 100 triệu ở các kỳ hạn khác nhau.

Lãi suất ngân hàng Sacombank 2023

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
1 tháng 4.50%
3 tháng 4.75%
6 tháng 6.10%
9 tháng 6.40%
12 tháng 6.60%
18 tháng 6.75%
24 tháng 6.80%

Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là: 4.50%/năm.
Kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.75%/năm.
Kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.10%/năm.
Kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.40%/năm.
Kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.60%/năm.
Kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.75%/năm.
Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.80%/năm.

Xem thêm  100 triệu gửi ngân hàng Agribank lãi suất bao nhiêu 2023

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Sacombank 100 triệu

Tiền lãi nhận được khi gửi 100 triệu với kỳ hạn 1 tháng tại Sacombank

Số tiền lãi nhận được sau 1 tháng khi gửi 100,000,000 đồng tại ngân hàng Sacombank (lãi suất 4.50%/năm) được tính như sau:
100,000,000 x 4.50% x 1 : 12 = 375,000 đồng.

Tiền lãi nhận được khi gửi 100 triệu với kỳ hạn 3 tháng tại Sacombank là

Với lãi suất 4.75%/năm tại ngân hàng Sacombank, số tiền lãi sau 3 tháng khi gửi 100,000,000 đồng được tính như sau:
100,000,000 x 4.75% x 3 : 12 = 1,187,500 đồng.
Với số tiền lãi được tính là 1,187,500 đồng trong 3 tháng, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 395,833 đồng.

100 triệu với kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng Sacombank sẽ được số tiền lãi sau

Với lãi suất 6.10%/năm tại ngân hàng Sacombank, số tiền lãi sau 6 tháng khi gửi 100,000,000 đồng được tính như sau:
100,000,000 x 6.10% x 6 : 12 = 3,050,000 đồng.
Tính ra, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 508,333 đồng.

Khi gửi 100 triệu tại ngân hàng Sacombank kỳ hạn 9 tháng lãi bao nhiêu

Nếu bạn gửi 100,000,000 đồng với kỳ hạn 9 tháng tại ngân hàng Sacombank, lãi suất hiện tại là 6.40%/năm. Khi đó, tiền lãi sau 9 tháng sẽ là:
100,000,000 x 6.40% x 9 : 12 = 4,800,000 đồng.
Tính ra, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 533,333 đồng.

Tiền lãi khi gửi 100 triệu ở kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng Sacombank

Với kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng Sacombank, lãi suất hiện tại là 6.60%/năm. Số tiền lãi sau 12 tháng được tính như sau:
100,000,000 x 6.60% x 12 : 12 = 6,600,000 đồng.
Với số tiền lãi được tính là 6,600,000 đồng trong 12 tháng, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 550,000 đồng.

Tiền lãi khi gửi 100 triệu ở kỳ hạn 18 tháng tại ngân hàng Sacombank

Với kỳ hạn 18 tháng tại ngân hàng Sacombank, lãi suất hiện tại là 6.75%/năm. Số tiền lãi sau 18 tháng được tính như sau:
100,000,000 x 6.75% x 18 : 12 = 10,125,000 đồng.
Tính ra, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 562,500 đồng.

Số tiền lãi khi gửi 100 triệu với kỳ hạn 24 tháng tại Sacombank

Khi gửi 100,000,000 đồng với kỳ hạn 24 tháng tại ngân hàng Sacombank và lãi suất là 6.80%/năm, số tiền lãi sau 24 tháng được tính như sau:
100,000,000 x 6.80% x 24 : 12 = 13,600,000 đồng.
Số tiền lãi mỗi tháng là: 566,667 đồng.

Xem thêm: 100 triệu gửi ngân hàng Vietinbank lãi suất bao nhiêu

Trên đây là bảng lãi suất mới nhất tại ngân hàng Sacombank cũng như số tiền lãi nhận được khi gửi 100 triệu tại ngân hàng này ở các kỳ hạn tương ứng từ 1 đến 24 tháng. Lãi suất thực tế tại ngân hàng Sacombank có thể thay đổi ở các thời điểm khác nhau, nếu cần thêm thông tin có thể liên hệ trực tiếp chi nhánh của ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *