giá vàng mi hồng

Giá vàng Mi Hồng hôm nay

Giá vàng miếng SJC Mi Hồng hôm nay mua vào 66.700.000 đồng/lượng, bán ra 67.250.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng SJC Mi Hồng hôm nay đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 24K 9999 Mi Hồng hôm nay mua vào 55.400.000 đồng/lượng, bán ra 55.900.000 đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng 985 Mi Hồng hôm nay mua vào 54.400.000 đồng/lượng, bán ra 55.400.000 đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng 980 Mi Hồng hôm nay mua vào 54.100.000 đồng/lượng, bán ra 55.100.000 đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng 750 Mi Hồng 18k hôm nay mua vào 38.900.000 đồng/lượng, bán ra 40.400.000 đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng 680 Mi Hồng hôm nay mua vào 34.100.000 đồng/lượng, bán ra 35.100.000 đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng 610 hôm nay tại Mi Hồng mua vào 33.100.000 đồng/lượng, bán ra 34.100.000 đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Bảng giá vàng tại Mi Hồng cập nhật 03/08/2023 lúc: 08:32

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Giá vàng SJC Mi Hồng 66.700.000 67.250.000
Giá vàng 999 Mi Hồng 55.400.000
Giảm 100K
55.900.000
Giảm 100K
Giá vàng 985 Mi Hồng 54.400.000
Giảm 100K
55.400.000
Giảm 100K
Giá vàng 980 Mi Hồng 54.100.000
Giảm 100K
55.100.000
Giảm 100K
Giá vàng 750 Mi Hồng 38.900.000
Giảm 100K
40.400.000
Giảm 100K
Giá vàng 680 Mi Hồng 34.100.000
Giảm 100K
35.100.000
Giảm 100K
Giá vàng 610 Mi Hồng 33.100.000
Giảm 100K
34.100.000
Giảm 100K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *