Tỷ giá AUD hôm nay mua vào: 15677.22 tăng 43 đồng, bán ra: 16344.36 tăng 45 đồng.
Tỷ giá CAD hôm nay mua vào: 17730.72 tăng 23 đồng, bán ra: 18485.24 tăng 24 đồng.
Tỷ giá CHF hôm nay mua vào: 27231.69 tăng 70 đồng, bán ra: 28390.52 tăng 73 đồng.
Tỷ giá CNY hôm nay mua vào: 3356.56 tăng 3 đồng, bán ra: 3499.93 tăng 3 đồng.
Tỷ giá EUR hôm nay mua vào: 26059 tăng 94 đồng, bán ra: 27489.12 tăng 99 đồng.
Tỷ giá GBP hôm nay mua vào: 30431.41 tăng 107 đồng, bán ra: 31726.4 tăng 111 đồng.
Tỷ giá HKD hôm nay mua vào: 3071.55 tăng 4 đồng, bán ra: 3202.26 tăng 4 đồng.
Tỷ giá JPY hôm nay mua vào: 159.36 bán ra: 168.67
Tỷ giá SGD hôm nay mua vào: 17891.69 tăng 38 đồng, bán ra: 18653.07 tăng 39 đồng.
Tỷ giá THB hôm nay mua vào: 609.25 tăng 3 đồng, bán ra: 702.9 tăng 4 đồng.
Tỷ giá USD hôm nay mua vào: 24470 tăng 30 đồng, bán ra: 24840 tăng 30 đồng.

Tên ngoại tệ Giá mua TM Giá bán TM
AUD 15677.22 ▲ 43 16344.36 ▲ 45
CAD 17730.72 ▲ 23 18485.24 ▲ 24
CHF 27231.69 ▲ 70 28390.52 ▲ 73
CNY 3356.56 ▲ 3 3499.93 ▲ 3
DKK 0 3657.63 ▲ 13
EUR 26059 ▲ 94 27489.12 ▲ 99
GBP 30431.41 ▲ 107 31726.4 ▲ 111
HKD 3071.55 ▲ 4 3202.26 ▲ 4
INR 0 308.81
JPY 159.36 168.67
KRW 16.03 19.43
KWD 0 83177.8 ▲ 128
MYR 0 5275.95 ▲ 19
NOK 0 2395.54 ▲ 20
RUB 0 283.43
SAR 0 6822.43 ▲ 8
SEK 0 2440.96 ▲ 11
SGD 17891.69 ▲ 38 18653.07 ▲ 39
THB 609.25 ▲ 3 702.9 ▲ 4
USD 24470 ▲ 30 24840 ▲ 30

Tỷ giá cập nhật theo ngân hàng Vietcombank, mức tăng giảm so với ngày trước đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *