1 Yên hôm nay bằng bao nhiêu tiền Việt

1 yen bang bao nhieu tien viet

Giá 1 Yên VND hôm nay, tỷ giá tiền man (10.000 JPY) hôm nay bao nhiêu tiền Việt VND tại SBI, DCOM, ngân hàng Vietcombank?

Tỉ giá Yên Nhật hôm nay

Tỷ giá yên tại SBI hôm nay

Tỉ giá yên nhật JPY hôm nay áp dụng tại sàn giao dịch SBI là 1 JPY bằng 161.00 VND, tức 1 man (10.000JPY) bằng 1,610,000 VND.
TỶ GIÁ YÊN JPY VND
1 Yên (JPY) 161.00
5 Yên (JPY) 805
10 Yên (JPY) 1,610
50 Yên (JPY) 8,050
100 Yên (JPY) 16,100
500 Yên (JPY) 80,500
1000 Yên (JPY) 161,000
5000 Yên (JPY) 805,000
1 man(10000 Yên (JPY)) 1,610,000
5 man(50000 Yên (JPY)) 8,050,000

Tỉ giá Yên Nhật DCOM hôm nay

Tỉ giá yên nhật JPY hôm nay áp dụng tại sàn giao dịch DCOM là 1 JPY bằng 161.80 VND, tức 1 man (10.000JPY) bằng 1,618,000 VND.
TỶ GIÁ YÊN DCOM VND
1 JPY 161.80
1 MAN 1,618,000

Tỉ giá Yên JPY tại Vietcombank

Tại Vietcombank tỉ giá Yên Nhật hôm nay mua vào 156.98VND/JPY và bán ra 166.14 VND/JPY.
TỶ GIÁ YÊN MUA VÀO BÁN RA
1 JPY 156.98 166.14
1 MAN 1,569,800 1,661,400
Tỷ giá Yên Nhật (JPY) cập nhật lúc: 22:05 - 13/06/2024