lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay

Lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay cập nhật 8/2023

Ngân hàng ABBank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.25%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.25%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.30%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.00%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.00%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.40%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 5.40%/năm.

Ngân hàng Agribank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.30%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.10%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 5.00%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 5.00%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.30%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.00%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.00%/năm.

Ngân hàng Bắc Á: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.75%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.75%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.80%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.85%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.90%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.95%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.95%/năm.

Ngân hàng Bảo Việt: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.40%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.75%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.80%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 7.00%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 7.20%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 7.30%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 7.40%/năm.

Ngân hàng BIDV: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.30%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.10%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 5.00%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 5.00%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.30%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.30%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.30%/năm.

Ngân hàng CBBank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.10%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.20%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.80%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.90%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 7.10%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 7.20%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 7.20%/năm.

Ngân hàng Đông Á: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.50%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.50%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.35%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.45%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.70%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.90%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.90%/năm.

Ngân hàng GPBank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.75%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.75%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.60%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.70%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.80%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.90%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.90%/năm.

Ngân hàng Hong Leong: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.25%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.45%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 5.80%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 5.40%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 5.40%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 0.00%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 5.40%/năm.

Ngân hàng Indovina: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.35%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.55%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.60%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.70%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.90%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 7.40%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 7.50%/năm.

Ngân hàng Kiên Long: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.55%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.55%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.10%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.30%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.50%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.70%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.70%/năm.

Ngân hàng MB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.00%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.20%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.00%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.10%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.40%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.60%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.70%/năm.

Ngân hàng MSB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.00%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.00%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 5.40%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 5.40%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 5.60%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.60%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 5.60%/năm.

Ngân hàng Nam Á Bank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.65%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.65%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.40%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.60%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 0.00%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.60%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 0.00%/năm.

Ngân hàng NCB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.75%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.75%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.85%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.95%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 7.15%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 7.05%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.95%/năm.

Ngân hàng OCB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.40%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.60%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.20%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.30%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.60%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.80%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.90%/năm.

Ngân hàng OceanBank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.75%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.75%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.50%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.60%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.80%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 7.20%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 7.20%/năm.

Ngân hàng PGBank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.75%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.75%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.60%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.60%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.70%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.80%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.90%/năm.

Ngân hàng PublicBank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.50%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.75%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.50%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.70%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 7.00%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 7.60%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 7.10%/năm.

Ngân hàng PVcomBank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.25%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.25%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.50%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.50%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 0.00%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.70%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.70%/năm.

Ngân hàng Sacombank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.10%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.30%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 5.90%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.20%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.40%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.50%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.55%/năm.

Ngân hàng Saigonbank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.50%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.60%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.60%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.60%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.90%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.90%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.90%/năm.

Ngân hàng SCB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.75%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.75%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.80%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.80%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.90%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.80%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.80%/năm.

Ngân hàng SeABank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.45%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.45%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 5.50%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 5.65%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 5.80%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.90%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 5.95%/năm.

Ngân hàng SHB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.15%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.45%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.50%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.60%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.80%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.80%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.80%/năm.

Ngân hàng TPBank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.45%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.65%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 5.60%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 0.00%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 0.00%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.50%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 0.00%/năm.

Ngân hàng VIB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.50%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.75%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.30%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.30%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.60%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.60%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.60%/năm.

Ngân hàng VietCapitalBank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.00%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.30%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.50%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.60%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.80%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.90%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.90%/năm.

Ngân hàng Vietcombank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.30%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.10%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 5.00%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 5.00%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.30%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 0.00%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.30%/năm.

Ngân hàng VietinBank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.30%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.10%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 5.00%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 5.00%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.30%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.30%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.30%/năm.

Ngân hàng VPBank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.20%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.25%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.10%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.10%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.20%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.20%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 5.20%/năm.

10 ngân hàng có lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng

 • Ngân hàng NCB: 6.85%/năm
 • Ngân hàng CBBank: 6.80%/năm
 • Ngân hàng Bảo Việt: 6.80%/năm
 • Ngân hàng Bắc Á: 6.80%/năm
 • Ngân hàng SCB: 6.80%/năm
 • Ngân hàng PGBank: 6.60%/năm
 • Ngân hàng Saigonbank: 6.60%/năm
 • Ngân hàng Indovina: 6.60%/năm
 • Ngân hàng GPBank: 6.60%/năm
 • Ngân hàng VietCapitalBank: 6.50%/năm

10 ngân hàng có lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng

 • Ngân hàng Bảo Việt: 7.20%/năm
 • Ngân hàng NCB: 7.15%/năm
 • Ngân hàng CBBank: 7.10%/năm
 • Ngân hàng PublicBank: 7.00%/năm
 • Ngân hàng SCB: 6.90%/năm
 • Ngân hàng Saigonbank: 6.90%/năm
 • Ngân hàng Bắc Á: 6.90%/năm
 • Ngân hàng Indovina: 6.90%/năm
 • Ngân hàng SHB: 6.80%/năm
 • Ngân hàng GPBank: 6.80%/năm

Bảng lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay kỳ hạn 1 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng

Ngân hàng 1T 3T 6T 9T
Bảo Việt 4.40 4.75 6.80 7.00
NCB 4.75 4.75 6.85 6.95
CBBank 4.10 4.20 6.80 6.90
PublicBank 4.50 4.75 6.50 6.70
SCB 4.75 4.75 6.80 6.80
Saigonbank 4.50 4.60 6.60 6.60
Bắc Á 4.75 4.75 6.80 6.85
Indovina 4.35 4.55 6.60 6.70
SHB 4.15 4.45 6.50 6.60
GPBank 4.75 4.75 6.60 6.70
VietCapitalBank 4.00 4.30 6.50 6.60
OceanBank 4.75 4.75 6.50 6.60
Đông Á 4.50 4.50 6.35 6.45
PGBank 4.75 4.75 6.60 6.60
OCB 4.40 4.60 6.20 6.30
VIB 4.50 4.75 6.30 6.30
Kiên Long 4.55 4.55 6.10 6.30
MB 4.00 4.20 6.00 6.10
Sacombank 4.10 4.30 5.90 6.20
Vietcombank 3.30 4.10 5.00 5.00
BIDV 3.30 4.10 5.00 5.00
VietinBank 3.30 4.10 5.00 5.00
Agribank 3.30 4.10 5.00 5.00
VPBank 4.20 4.25 6.10 6.10
ABBank 4.25 4.25 6.30 6.00
SeABank 4.45 4.45 5.50 5.65
MSB 4.00 4.00 5.40 5.40
Hong Leong 4.25 4.45 5.80 5.40
TPBank 4.45 4.65 5.60 0.00
Nam Á Bank 4.65 4.65 6.40 6.60
PVcomBank 4.25 4.25 6.50 6.50

Bảng lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay kỳ hạn 12 tháng 18 tháng 24 tháng

Ngân hàng 12T 18T 24T
Bảo Việt 7.20 7.30 7.40
NCB 7.15 7.05 6.95
CBBank 7.10 7.20 7.20
PublicBank 7.00 7.60 7.10
SCB 6.90 6.80 6.80
Saigonbank 6.90 6.90 6.90
Bắc Á 6.90 6.95 6.95
Indovina 6.90 7.40 7.50
SHB 6.80 6.80 6.80
GPBank 6.80 6.90 6.90
VietCapitalBank 6.80 6.90 6.90
OceanBank 6.80 7.20 7.20
Đông Á 6.70 6.90 6.90
PGBank 6.70 6.80 6.90
OCB 6.60 6.80 6.90
VIB 6.60 6.60 6.60
Kiên Long 6.50 6.70 6.70
MB 6.40 6.60 6.70
Sacombank 6.40 6.50 6.55
Vietcombank 6.30 0.00 6.30
BIDV 6.30 6.30 6.30
VietinBank 6.30 6.30 6.30
Agribank 6.30 6.00 6.00
VPBank 6.20 5.20 5.20
ABBank 6.00 5.40 5.40
SeABank 5.80 5.90 5.95
MSB 5.60 5.60 5.60
Hong Leong 5.40 0.00 5.40
TPBank 0.00 6.50 0.00
Nam Á Bank 0.00 6.60 0.00
PVcomBank 0.00 6.70 6.70

Gửi 1 tỷ vào ngân hàng Agribank lãi suất mỗi tháng có đủ ăn

Thông tin mang tính chất tham khảo, lãi suất thực tế tại ngân hàng có thể thay đổi ở từng thời điểm khác nhau, liên hệ trực tiếp các chi nhánh của ngân hàng để biết thêm thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *