lãi suất các ngân hàng hiện nay

Lãi suất các ngân hàng hiện nay là bao nhiêu, ngân hàng nào có lãi suất cao nhất ở thời điểm hiện tại là chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Bài viết này sẽ liệt kê bảng lãi suất các ngân hàng hiện nay mới nhất, cũng như chi tiết 15 ngân hàng có mức lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất các ngân hàng hiện nay

Ngân hàng 1T 3 T 6 T 9 T 12 T
ABBank 5.00 5.00 7.80 7.90 8.10
ACB 3.90 4.10 6.20 6.40 6.60
agribank 4.10 4.60 5.50 5.50 6.80
BacABank 5.00 5.00 7.50 7.60 7.70
BaoVietBank 4.65 5.00 7.50 7.70 8.10
BIDV 4.10 4.60 5.50 5.50 6.80
CBBank 3.80 3.90 7.10 7.20 7.50
DongABank 4.50 4.50 6.40 6.45 6.70
Eximbank 5.00 5.00 6.30 6.60 7.10
GPBank 5.00 5.00 8.05 8.15 8.25
ngân hàng hdbank 5.00 5.00 6.60 6.80 7.00
Kienlongbank 4.80 4.80 6.60 6.80 7.00
LienVietPostBank 4.80 4.80 6.80 6.80 7.20
MB 4.70 4.80 6.50 6.60 7.20
MSB 5.00 5.00 6.80 6.80 7.00
NamABank 5.00 5.00 7.45 7.10 7.30
NCB 5.00 5.00 7.95 7.95 8.00
OCB 4.70 4.90 7.40 7.60 7.90
Oceanbank 5.00 5.00 7.50 7.60 7.70
PGBank 5.00 5.00 7.30 7.30 7.50
PVCombank 4.50 4.50 7.00 7.40 7.70
Sacombank 4.70 4.90 6.00 6.90 7.20
Saigonbank 5.00 5.00 7.40 7.50 7.80
SCB 5.00 5.00 7.75 7.75 7.80
SeABank 4.70 4.70 7.15 7.24 7.45
SHB 4.60 4.80 7.00 7.10 7.50
Techcombank 4.70 4.70 6.80 6.80 6.80
TPBank 4.70 4.90 6.10 6.20 0.00
VIB 5.00 5.00 7.50 7.50 8.20
VietABank 5.00 5.00 7.40 7.50 7.80
VietBank 5.00 5.00 7.70 7.60 7.70
VietcapitalBank 4.00 4.30 7.20 7.50 7.80
Vietcombank 4.10 4.60 5.50 5.50 6.80
VietinBank 4.10 4.60 5.50 5.50 6.80
VPBank 4.70 4.70 7.50 7.70 7.50

Lãi suất các ngân hàng hiện nay cao nhất ở kỳ hạn 12 tháng

 1. Ngân hàng GPBank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 5.00%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 5.00%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 8.05%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là:8.15%, kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 8.25%/năm.
 2. Ngân hàng VIB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 5.00%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 5.00%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 7.50%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là:7.50%, kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 8.20%/năm.
 3. Ngân hàng ABBank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 5.00%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 5.00%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 7.80%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là:7.90%, kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 8.10%/năm.
 4. Ngân hàng BaoVietBank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.65%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 5.00%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 7.50%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là:7.70%, kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 8.10%/năm.
 5. Ngân hàng NCB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 5.00%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 5.00%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 7.95%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là:7.95%, kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 8.00%/năm.
 6. Ngân hàng OCB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.70%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.90%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 7.40%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là:7.60%, kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 7.90%/năm.
 7. Ngân hàng Saigonbank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 5.00%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 5.00%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 7.40%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là:7.50%, kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 7.80%/năm.
 8. Ngân hàng SCB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 5.00%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 5.00%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 7.75%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là:7.75%, kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 7.80%/năm.
 9. Ngân hàng VietABank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 5.00%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 5.00%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 7.40%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là:7.50%, kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 7.80%/năm.
 10. Ngân hàng VietcapitalBank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.00%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.30%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 7.20%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là:7.50%, kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 7.80%/năm.
 11. Ngân hàng Oceanbank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 5.00%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 5.00%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 7.50%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là:7.60%, kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 7.70%/năm.
 12. Ngân hàng BacABank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 5.00%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 5.00%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 7.50%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là:7.60%, kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 7.70%/năm.
 13. Ngân hàng PVCombank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.50%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.50%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 7.00%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là:7.40%, kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 7.70%/năm.
 14. Ngân hàng VietBank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 5.00%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 5.00%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 7.70%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là:7.60%, kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 7.70%/năm.
 15. Ngân hàng PGBank: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 5.00%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 5.00%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 7.30%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là:7.30%, kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 7.50%/năm.

Trên đây là bài viết về chủ đề lãi suất các ngân hàng hiện nay, bài viết mạng tính chất tham khảo vì lãi suất thực tế tại các ngân hàng có thể thay đổi ở những thời điểm khác nhau.

200 triệu gửi ngân hàng Agribank lãi bao nhiêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *