lãi suất các ngân hàng hiện nay

Gửi ngân hàng 1 tỷ lãi bao nhiêu 1 tháng là chủ đề đang được rất nhiều người quan tâm, ở bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết số tiền nhận được mỗi tháng khi gửi 1 tỷ đồng. Số tiền lãi nhận được mỗi tháng là bao nhiêu phụ thuôc vào lãi suất tiết kiệm tại mỗi ngân hàng và kỳ hạn gửi. Ở đây lấy ví dụ là chúng ta có 1 tỷ và gửi vào ngân hàng Vietcombank hãy cùng xem mỗi tháng lãi bao nhiêu ỏ các kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, tháng 6 , 9 tháng và 12 tháng.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
1 tháng 4.10%
3 tháng 4.60%
6 tháng 5.50%
9 tháng 5.50%
12 tháng 6.80%

Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là: 4.10%/năm.
Kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.60%/năm.
Kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 5.50%/năm.
Kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 5.50%/năm.
Kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.80%/năm.

Gửi 1 tỷ lãi bao nhiêu

Khi gửi 1 tỷ triệu tại ngân hàng Vietcombank kỳ hạn 1 tháng lãi bao nhiêu

Với lãi suất 4.10%/năm tại ngân hàng Vietcombank, số tiền lãi sau 1 tháng khi gửi 1,000,000,000 đồng được tính như sau:

1,000,000,000 x 4.10% x 1 : 12 = 3,416,667 đồng.

1 tỷ gửi ngân hàng Vietcombank kỳ hạn 3 tháng lãi bao nhiêu

Lãi suất hiện tại tại ngân hàng Vietcombank là 4.60%/năm ở kỳ hạn 3 tháng, khi bạn gửi 1,000,000,000 đồng tiền lãi 3 tháng sẽ là
1,000,000,000 x 4.60% x 3 : 12 = 11,500,000 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng nhận được là: 3,833,333 đồng.

Tiền lãi khi gửi 1 tỷ ở kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng Vietcombank

Số tiền lãi nhận được sau 6 tháng khi gửi 1,000,000,000 đồng tại ngân hàng Vietcombank (lãi suất 5.50%/năm) được tính như sau:

1,000,000,000 x 5.50% x 6 : 12 = 27,500,000 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng nhận được là: 4,583,333 đồng.

Khi gửi 1 tỷ triệu tại ngân hàng Vietcombank kỳ hạn 9 tháng lãi bao nhiêu

Lãi suất hiện tại tại ngân hàng Vietcombank là 5.50%/năm ở kỳ hạn 9 tháng, khi bạn gửi 1,000,000,000 đồng tiền lãi 9 tháng sẽ là
1,000,000,000 x 5.50% x 9 : 12 = 41,250,000 đồng.
Tính ra, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 4,583,333 đồng.

Tiền lãi nhận được khi gửi 1 tỷ với kỳ hạn 12 tháng tại Vietcombank là

Lãi suất hiện tại tại ngân hàng Vietcombank là 6.80%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, khi bạn gửi 1,000,000,000 đồng tiền lãi 12 tháng sẽ là
1,000,000,000 x 6.80% x 12 : 12 = 68,000,000 đồng.
Với số tiền lãi 68,000,000 đồng được tính cho 12 tháng, số tiền lãi mỗi tháng là: 5,666,667 đồng.

200 triệu gửi ngân hàng Agribank lãi bao nhiêu

Lãi suất ngân hàng Vietinbank 2023 | Gửi 500 triệu lãi bao nhiêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *