Lãi suất mới nhất tại VIETCOMBANK cho số tiền gửi 300 triệu đang là một chủ đề quan trọng và được quan tâm bởi nhiều người. Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu về lãi suất mới nhất tại ngân hàng này và số tiền lãi bạn có thể nhận được khi gửi 300 triệu ở các kỳ hạn khác nhau.

Lãi suất ngân hàng VIETCOMBANK

Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là: 1.6%/năm.
Kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 1.9%/năm.
Kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 2.9%/năm.
Kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 2.9%/năm.
Kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 4.6%/năm.
Kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 4.6%/năm.

Gửi 300 triệu lãi bao nhiêu 1 tháng VIETCOMBANK

Tiền lãi nhận được khi gửi 300 triệu với kỳ hạn 1 tháng tại VIETCOMBANK:

Khi gửi 300.000.000 đồng vào ngân hàng VIETCOMBANK với lãi suất 1.60%/năm trong 1 tháng, số tiền lãi sau kỳ hạn là
300.000.000 x 1.60% x 1 : 12 = 400.000 đồng.

Gửi ngân hàng VIETCOMBANK 300 triệu kỳ hạn 3 tháng lãi bao nhiêu.

Khi gửi 300.000.000 đồng tại VIETCOMBANK với lãi suất 1.90%/năm trong 3 tháng, bạn sẽ nhận được số tiền lãi sau kỳ hạn như sau:
300.000.000 x 1.90% x 3 : 12 = 1.425.000 đồng.
Với tổng số tiền lãi 1.425.000 đồng được tính trong 3 tháng, tiền lãi mỗi tháng là: 475.000 đồng.

Tiền lãi nhận được khi gửi 300 triệu với kỳ hạn 6 tháng tại VIETCOMBANK:

Khi gửi 300.000.000 đồng tại VIETCOMBANK với lãi suất 2.90%/năm trong 6 tháng, bạn sẽ nhận được số tiền lãi sau kỳ hạn như sau:
300.000.000 x 2.90% x 6 : 12 = 4.350.000 đồng.
Với tổng số tiền lãi 4.350.000 đồng được tính trong 6 tháng, tiền lãi mỗi tháng là: 725.000 đồng.

Gửi 300 triệu ở kỳ hạn 9 tháng tại VIETCOMBANK.

Gửi 300.000.000 đồng vào ngân hàng VIETCOMBANK trong 9 tháng với lãi suất là 2.90%/năm, sau 9 tháng bạn sẽ nhận được số tiền lãi:
300.000.000 x 2.90% x 9 : 12 = 6.525.000 đồng.
Với tổng số tiền lãi 6.525.000 đồng được tính trong 9 tháng, tiền lãi mỗi tháng là: 725.000 đồng.

Số tiền lãi khi gửi 300 triệu kỳ hạn 12 tháng tại VIETCOMBANK.

Lãi suất hiện tại tại ngân hàng VIETCOMBANK là 4.60%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, khi bạn gửi 300.000.000 đồng, tiền lãi sau 12 tháng sẽ là
300.000.000 x 4.60% x 12 : 12 = 13.800.000 đồng.
Với tổng số tiền lãi là 13.800.000 đồng cho 12 tháng, số tiền lãi hàng tháng là: 1.150.000 đồng.

Số tiền lãi khi gửi VIETCOMBANK 300 triệu tại VIETCOMBANK trong 18 tháng.

Nếu bạn gửi 300.000.000 đồng với kỳ hạn 18 tháng tại ngân hàng VIETCOMBANK, lãi suất hiện tại là 4.60%/năm. Khi đó, tiền lãi sau 18 tháng là
300.000.000 x 4.60% x 18 : 12 = 20.700.000 đồng.
Trong mỗi tháng, bạn sẽ nhận được 1.150.000 đồng lãi từ số tiền gửi này.

Trên đây là LÃI SUẤT MỚI NHẤT TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK cũng như số tiền lãi tương ứng khi gửi 300 triệu đồng ở các kỳ hạn khác nhau tại ngân hàng này. Thông tin mang tính chất tham khảo, lãi suất và số tiền lãi thực tế tại ngân hàng có thể thay đổi ở từng thời điểm khác nhau. Để biết thêm thông tin có thể liên hệ trực tiếp các chi nhánh của ngân hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *