Số tiền lãi khi gửi 300 triệu tại BIDV đang là một chủ đề nóng bỏng về lãi suất mới nhất. Chúng ta sẽ tìm hiểu về lãi suất mới nhất tại ngân hàng này và số tiền lãi mà bạn có thể nhận được hàng tháng trong bài viết này.

Lãi suất ngân hàng BIDV

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
1 tháng 2.00%
3 tháng 2.30%
6 tháng 3.30%
9 tháng 3.30%
12 tháng 4.70%
18 tháng 4.70%

Gửi 300 triệu lãi bao nhiêu 1 tháng BIDV

300 triệu với kỳ hạn 1 tháng tại ngân hàng BIDV sẽ được số tiền lãi sau.

Với lãi suất 2.00%/năm tại ngân hàng BIDV, số tiền lãi sau 1 tháng khi gửi 300.000.000 đồng được tính như sau:
300.000.000 x 2.00% x 1 : 12 = 500.000 đồng.

Khi gửi 300 triệu tại ngân hàng BIDV kỳ hạn 3 tháng lãi bao nhiêu.

Lãi suất tại ngân hàng BIDV hiện đang là 2.30%/năm, nếu bạn đầu tư 300.000.000 đồng với kỳ hạn 3 tháng, số tiền lãi sau 3 tháng sẽ được tính như sau:
300.000.000 x 2.30% x 3 : 12 = 1.725.000 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng bạn nhận được là: 575.000 đồng.

Gửi 300 triệu với kỳ hạn 6 tháng tại BIDV sẽ nhận được số tiền lãi sau.

Với lãi suất 3.30%/năm tại ngân hàng BIDV, số tiền lãi sau 6 tháng khi gửi 300.000.000 đồng được tính như sau:
300.000.000 x 3.30% x 6 : 12 = 4.950.000 đồng.
Tổng số tiền lãi 4.950.000 đồng trong 6 tháng, mỗi tháng bạn sẽ nhận được: 825.000 đồng.

300 triệu với kỳ hạn 9 tháng tại ngân hàng BIDV sẽ được số tiền lãi sau.

Khi gửi 300.000.000 đồng tại BIDV với lãi suất 3.30%/năm trong 9 tháng, bạn sẽ nhận được số tiền lãi sau kỳ hạn như sau:
300.000.000 x 3.30% x 9 : 12 = 7.425.000 đồng.
Tổng số tiền lãi 7.425.000 đồng trong 9 tháng, mỗi tháng bạn sẽ nhận được: 825.000 đồng.

Số tiền lãi khi gửi BIDV 300 triệu tại BIDV trong 12 tháng.

Khi gửi 300.000.000 đồng với kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng BIDV và lãi suất là 4.70%/năm, số tiền lãi sau 12 tháng được tính như sau:
300.000.000 x 4.70% x 12 : 12 = 14.100.000 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng bạn nhận được là: 1.175.000 đồng.

Số tiền lãi khi gửi 300 triệu kỳ hạn 18 tháng tại BIDV.

Khi gửi 300.000.000 đồng với kỳ hạn 18 tháng tại ngân hàng BIDV và lãi suất là 4.70%/năm, số tiền lãi sau 18 tháng được tính như sau:
300.000.000 x 4.70% x 18 : 12 = 21.150.000 đồng.
Với số tiền lãi tích luỹ 21.150.000 đồng sau 18 tháng, bạn sẽ nhận mỗi tháng: 1.175.000 đồng.

Trên đây là LÃI SUẤT MỚI NHẤT TẠI NGÂN HÀNG BIDV cũng như số tiền lãi tương ứng khi gửi 300 triệu đồng ở các kỳ hạn khác nhau tại ngân hàng này. Thông tin mang tính chất tham khảo, lãi suất và số tiền lãi thực tế tại ngân hàng có thể thay đổi ở từng thời điểm khác nhau. Để biết thêm thông tin có thể liên hệ trực tiếp các chi nhánh của ngân hàng BIDV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *