Gửi 10 triệu lãi bao nhiêu 1 tháng Vietcombank là một chủ đề đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về lãi suất mới nhất tại ngân hàng này và số tiền lãi bạn có thể nhận được khi gửi 10 triệu ở các kỳ hạn khác nhau

Lãi suất ngân hàng Vietcombank

Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.00%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 3.80%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 4.70%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 4.70%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 5.80%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 5.80%/năm.

Công thức tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm

Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất % x Số tháng gửi : 12

Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất % x Số ngày gửi : 356

Gửi ngân hàng 10 triệu lãi bao nhiêu mỗi tháng Vietcombank

Gửi 10 triệu ở kỳ hạn 1 tháng tại Vietcombank.

Lãi suất hiện tại tại ngân hàng Vietcombank là 3.00%/năm ở kỳ hạn 1 tháng, khi bạn gửi 10.000.000 đồng, tiền lãi sau 1 tháng sẽ là
10.000.000 x 3.00% x 30 : 365 = 25.000 đồng.

Gửi Vietcombank 10 triệu kỳ hạn 3 tháng lãi bao nhiêu.

Gửi 10.000.000 đồng vào ngân hàng Vietcombank trong 3 tháng với lãi suất là 3.80%/năm, sau 3 tháng bạn sẽ nhận được số tiền lãi:
10.000.000 x 3.80% x 90 : 365 = 95.000 đồng.
Số tiền lãi mỗi tháng : 31.667 đồng.

10 triệu gửi ngân hàng Vietcombank kỳ hạn 6 tháng lãi bao nhiêu.

Với lãi suất 4.70%/năm tại ngân hàng Vietcombank, số tiền lãi sau 6 tháng khi gửi 10.000.000 đồng được tính như sau:
10.000.000 x 4.70% x 180 : 365 = 235.000 đồng.
Số tiền lãi mỗi tháng : 39.167 đồng.

Số tiền lãi khi gửi 10 triệu với kỳ hạn 9 tháng tại Vietcombank:

Với lãi suất 4.70%/năm tại Vietcombank, nếu bạn gửi 10.000.000 đồng trong 9 tháng, số tiền lãi sau kỳ hạn là
10.000.000 x 4.70% x 270 : 365 = 352.500 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng bạn nhận được là: 39.167 đồng.

Gửi 10 triệu ở kỳ hạn 12 tháng tại Vietcombank.

Khi gửi 10.000.000 đồng với kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng Vietcombank và lãi suất là 5.80%/năm, số tiền lãi sau 12 tháng được tính như sau:
10.000.000 x 5.80% x 360 : 365 = 580.000 đồng.
Tương đương số tiền lãi mỗi tháng 48.333 đồng.

Tiền lãi khi gửi 10 triệu ở kỳ hạn 24 tháng tại Vietcombank.

Khi gửi 10.000.000 đồng với kỳ hạn 24 tháng tại Vietcombank, lãi suất là 5.80%/năm, tiền lãi sau 24 tháng được tính như sau:
10.000.000 x 5.80% x 720 : 365 = 1.160.000 đồng.
Với tổng số tiền lãi 1.160.000 đồng được tính trong 24 tháng, tiền lãi mỗi tháng là: 48.333 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *