Gửi 1 tỷ lãi bao nhiêu 1 năm Agribank

Gửi 1 tỷ lãi bao nhiêu 1 năm Agribank? Số tiền lãi nhận được ở kỳ hạn 1 năm khi gửi 1 tỷ tại Agribank phụ thuộc vào lãi suất % mới nhất tại ngân hàng Agribank, dưới đây là bảng lãi suất mới nhất cập nhật 27/6/2023.

Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
1 tháng 3.40%
3 tháng 4.10%
6 tháng 5.00%
9 tháng 5.00%
12 tháng 6.30%
18 tháng 6.30%
24 tháng 6.30%

Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là: 3.40%/năm.
Kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.10%/năm.
Kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 5.00%/năm.
Kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 5.00%/năm.
Kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.30%/năm.
Kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.30%/năm.
Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.30%/năm.

Gửi 1 tỷ lãi bao nhiêu 1 năm Agribank

Gửi ngân hàng Agribank 1 tỷ kỳ hạn 12 tháng lãi bao nhiêu

Với kỳ hạn 1 năm tại ngân hàng Agribank, lãi suất hiện tại là 6.30%/năm. Số tiền lãi 1 năm được tính như sau:
1,000,000,000 x 6.30% x 12 : 12 = 63,000,000 đồng.
Tính ra, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 5,250,000 đồng.

1 tỷ với kỳ hạn 1 tháng tại ngân hàng Agribank sẽ được số tiền lãi sau

Nếu bạn gửi 1,000,000,000 đồng với kỳ hạn 1 tháng tại ngân hàng Agribank, lãi suất hiện tại là 3.40%/năm. Khi đó, tiền lãi sau 1 tháng sẽ là:
2,833,333 đồng.
1,000,000,000 x 3.40% x 1 : 12 = 2,833,333 đồng.

1 tỷ gửi ngân hàng Agribank kỳ hạn 3 tháng lãi bao nhiêu

Với kỳ hạn 3 tháng tại ngân hàng Agribank, lãi suất hiện tại là 4.10%/năm. Số tiền lãi sau 3 tháng được tính như sau:

1,000,000,000 x 4.10% x 3 : 12 = 10,250,000 đồng.
Với số tiền lãi được tính là 10,250,000 đồng trong 3 tháng, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 3,416,667 đồng.

Khi gửi 1 tỷ triệu tại ngân hàng Agribank kỳ hạn 6 tháng lãi bao nhiêu

Khi gửi 1,000,000,000 đồng với kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng Agribank và lãi suất là 5.00%/năm, số tiền lãi sau 6 tháng được tính như sau:

1,000,000,000 x 5.00% x 6 : 12 = 25,000,000 đồng.
Số tiền lãi mỗi tháng là: 4,166,667 đồng.

Gửi ngân hàng Agribank 1 tỷ triệu kỳ hạn 9 tháng lãi bao nhiêu

Khi gửi 1,000,000,000 đồng với kỳ hạn 9 tháng tại ngân hàng Agribank và lãi suất là 5.00%/năm, số tiền lãi sau 9 tháng được tính như sau:

1,000,000,000 x 5.00% x 9 : 12 = 37,500,000 đồng.
Với số tiền lãi 37,500,000 đồng được tính cho 9 tháng, số tiền lãi mỗi tháng là: 4,166,667 đồng.

1 tỷ với kỳ hạn 18 tháng tại ngân hàng Agribank sẽ được số tiền lãi sau

Với kỳ hạn 18 tháng tại ngân hàng Agribank, lãi suất hiện tại là 6.30%/năm. Số tiền lãi sau 18 tháng được tính như sau:

1,000,000,000 x 6.30% x 18 : 12 = 94,500,000 đồng.
Với số tiền lãi được tính là 94,500,000 đồng trong 18 tháng, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 5,250,000 đồng.

Tiền lãi nhận được khi gửi 1 tỷ với kỳ hạn 24 tháng tại Agribank là

Nếu bạn gửi 1,000,000,000 đồng với kỳ hạn 24 tháng tại ngân hàng Agribank, lãi suất hiện tại là 6.30%/năm. Khi đó, tiền lãi sau 24 tháng sẽ là:
126,000,000 đồng.
1,000,000,000 x 6.30% x 24 : 12 = 126,000,000 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng nhận được là: 5,250,000 đồng.

Lãi suất ngân hàng Vietinbank 2023 | Gửi 500 triệu lãi bao nhiêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *