100 triệu gửi ngân hàng Vietcombank lãi suất bao nhiêu

100 triệu gửi ngân hàng Vietcombank lãi suất bao nhiêu mỗi tháng là một chủ đề được nhiều người quan tâm. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn thông tin về lãi suất mới nhất tại ngân hàng này cũng như số tiền lãi mà bạn nhận được hàng tháng khi gửi 100 triệu tại ngân hàng này ở các kỳ hạn khác nhau như 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng…

Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất 2023

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
1 tháng 3.40%
3 tháng 4.10%
6 tháng 5.00%
9 tháng 5.00%
12 tháng 6.30%
18 tháng 6.30%
24 tháng 6.30%

Vietcombank không quy định mức tiền gửi tối thiểu nên chỉ cần gửi bất kỳ số tiền bao nhiêu cũng sẽ được hưởng mức lãi suất như trên.

Loại tiền​​​​​​​ VND, USD, EUR, GBP, AUD và ngoại tệ khác theo quy định trong từng thời kỳ
Số tiền gửi tối thiểu Không giới hạn số tiền gửi tối thiểu
Loại tài khoản
  • Tiền gửi có kỳ hạn
  • Tiết kiệm
Kỳ hạn Tối đa 60 tháng
Phương thức trả lãi Cuối kỳ
Lãi suất
  • Cố định trong suốt kỳ hạn gửi.
  • Rút trước hạn: Áp dụng sàn lãi suất không kỳ hạn.

100 triệu gửi ngân hàng Vietcombank lãi suất bao nhiêu

100 triệu gửi ngân hàng Vietcombank kỳ hạn 1 tháng lãi bao nhiêu

Số tiền lãi nhận được sau 1 tháng khi gửi 100,000,000 đồng tại ngân hàng Vietcombank (lãi suất 3.40%/năm) được tính như sau:
100,000,000 x 3.40% x 1 : 12 = 283,333 đồng.

Số tiền lãi khi gửi 100 triệu với kỳ hạn 3 tháng tại Vietcombank là

Nếu bạn gửi 100,000,000 đồng với kỳ hạn 3 tháng tại ngân hàng Vietcombank, lãi suất hiện tại là 4.10%/năm. Khi đó, tiền lãi sau 3 tháng sẽ là:
1,025,000 đồng.
100,000,000 x 4.10% x 3 : 12 = 1,025,000 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng nhận được là: 341,667 đồng.

100 triệu gửi ngân hàng Vietcombank kỳ hạn 6 tháng lãi bao nhiêu

Với lãi suất 5.00%/năm tại ngân hàng Vietcombank, số tiền lãi sau 6 tháng khi gửi 100,000,000 đồng được tính như sau:
100,000,000 x 5.00% x 6 : 12 = 2,500,000 đồng.
Số tiền lãi mỗi tháng là: 416,667 đồng.

Tiền lãi khi gửi 100 triệu ở kỳ hạn 9 tháng tại ngân hàng Vietcombank

Với kỳ hạn 9 tháng tại ngân hàng Vietcombank, lãi suất hiện tại là 5.00%/năm. Số tiền lãi sau 9 tháng được tính như sau:
100,000,000 x 5.00% x 9 : 12 = 3,750,000 đồng.
Với số tiền lãi 3,750,000 đồng được tính cho 9 tháng, số tiền lãi mỗi tháng là: 416,667 đồng.

Số tiền lãi khi gửi 100 triệu với kỳ hạn 12 tháng tại Vietcombank là

Với lãi suất 6.30%/năm tại ngân hàng Vietcombank, số tiền lãi sau 12 tháng khi gửi 100,000,000 đồng được tính như sau:
100,000,000 x 6.30% x 12 : 12 = 6,300,000 đồng.
Với số tiền lãi được tính là 6,300,000 đồng trong 12 tháng, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 525,000 đồng.

100 triệu gửi ngân hàng Vietcombank kỳ hạn 24 tháng lãi bao nhiêu

Với lãi suất 6.30%/năm tại ngân hàng Vietcombank, số tiền lãi sau 24 tháng khi gửi 100,000,000 đồng được tính như sau:
100,000,000 x 6.30% x 24 : 12 = 12,600,000 đồng.
Với số tiền lãi được tính là 12,600,000 đồng trong 24 tháng, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 525,000 đồng.

Xem thêm:

100 triệu gửi ngân hàng Agribank lãi suất bao nhiêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *