10 triệu gửi ngân hàng lãi bao nhiêu

Gửi ngân hàng 10 triệu lãi bao nhiêu mỗi tháng ở các kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm tại các ngân hàng như Agribank, Vietcombank, Sacombank là chủ đề được nhiều người quan tâm. Ở bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu lãi suất mới nhất tại các ngân hàng này cũng như số tiền lãi nhận được khi gửi 10 triệu đồng.

Lãi suất mới nhất tại Agribank Vietcombank Sacombank

Kỳ hạn Agribank Vietcombank Sacombank
1 3.40% 3.40% 4.50%
3 4.10% 4.10% 4.70%
6 5.00% 5.00% 6.40%
9 5.00% 5.00% 6.70%
12 6.30% 6.30% 7.00%
18 6.30% 7.15%
24 6.30% 6.30% 7.20%

10 triệu gửi ngân hàng lãi bao nhiêu Agribank – Vietcombank

Số tiền lãi khi gửi 10 triệu với kỳ hạn 1 tháng tại Agribank – Vietcombank

Lãi suất hiện tại tại ngân hàng Agribank là 3.40%/năm ở kỳ hạn 1 tháng, khi bạn gửi 10,000,000 đồng tiền lãi 1 tháng sẽ là
10,000,000 x 3.40% x 1 : 12 = 28,333 đồng.

Tiền lãi nhận được khi gửi 10 triệu với kỳ hạn 3 tháng tại Agribank – Vietcombank

Khi gửi 10,000,000 đồng với kỳ hạn 3 tháng tại ngân hàng Agribank và lãi suất là 4.10%/năm, số tiền lãi sau 3 tháng được tính như sau:

10,000,000 x 4.10% x 3 : 12 = 102,500 đồng.
Với số tiền lãi 102,500 đồng được tính cho 3 tháng, số tiền lãi mỗi tháng là: 34,167 đồng.

Tiền lãi nhận được khi gửi 10 triệu với kỳ hạn 6 tháng tại Agribank – Vietcombank

Nếu bạn gửi 10,000,000 đồng với kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng Agribank, lãi suất hiện tại là 5.00%/năm. Khi đó, tiền lãi sau 6 tháng sẽ là:
250,000 đồng.
10,000,000 x 5.00% x 6 : 12 = 250,000 đồng.
Số tiền lãi mỗi tháng là: 41,667 đồng.

Gửi ngân hàng Agribank – Vietcombank 10 triệu kỳ hạn 9 tháng lãi bao nhiêu

Với kỳ hạn 9 tháng tại ngân hàng Agribank, lãi suất hiện tại là 5.00%/năm. Số tiền lãi sau 9 tháng được tính như sau:

10,000,000 x 5.00% x 9 : 12 = 375,000 đồng.
Với số tiền lãi 375,000 đồng được tính cho 9 tháng, số tiền lãi mỗi tháng là: 41,667 đồng.

Tiền lãi nhận được khi gửi 10 triệu với kỳ hạn 12 tháng tại Agribank – Vietcombank

Với lãi suất 6.30%/năm tại ngân hàng Agribank, số tiền lãi sau 12 tháng khi gửi 10,000,000 đồng được tính như sau:

10,000,000 x 6.30% x 12 : 12 = 630,000 đồng.
Với số tiền lãi 630,000 đồng được tính cho 12 tháng, số tiền lãi mỗi tháng là: 52,500 đồng.

Xem thêm: Gửi 200 triệu lãi suất bao nhiêu Sacombank

Gửi 10 triệu lãi bao nhiêu tại ngân hàng Sacombank

Gửi ngân hàng Sacombank 10 triệu kỳ hạn 1 tháng lãi bao nhiêu

Với kỳ hạn 1 tháng tại ngân hàng Sacombank, lãi suất hiện tại là 4.50%/năm. Số tiền lãi sau 1 tháng được tính như sau:
10,000,000 x 4.50% x 1 : 12 = 37,500 đồng.

Tiền lãi nhận được khi gửi 10 triệu với kỳ hạn 3 tháng tại Sacombank là

Nếu bạn gửi 10,000,000 đồng với kỳ hạn 3 tháng tại ngân hàng Sacombank, lãi suất hiện tại là 4.70%/năm.
10,000,000 x 4.70% x 3 : 12 = 117,500 đồng.
Với số tiền lãi 117,500 đồng được tính cho 3 tháng, số tiền lãi mỗi tháng là: 39,167 đồng.

Tiền lãi khi gửi 10 triệu ở kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng Sacombank

Với lãi suất 6.40%/năm tại ngân hàng Sacombank, số tiền lãi sau 6 tháng khi gửi 10,000,000 đồng được tính như sau:
10,000,000 x 6.40% x 6 : 12 = 320,000 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng nhận được là: 53,333 đồng.

Số tiền lãi khi gửi 10 triệu với kỳ hạn 9 tháng tại Sacombank là

Nếu bạn gửi 10,000,000 đồng với kỳ hạn 9 tháng tại ngân hàng Sacombank, lãi suất hiện tại là 6.70%/năm.
10,000,000 x 6.70% x 9 : 12 = 502,500 đồng.
Số tiền lãi mỗi tháng là: 55,833 đồng.

10 triệu gửi ngân hàng Sacombank kỳ hạn 12 tháng lãi bao nhiêu

Với lãi suất 7.00%/năm tại ngân hàng Sacombank, số tiền lãi sau 12 tháng khi gửi 10,000,000 đồng được tính như sau:
10,000,000 x 7.00% x 12 : 12 = 700,000 đồng.
Với số tiền lãi được tính là 700,000 đồng trong 12 tháng, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 58,333 đồng.

100 triệu gửi ngân hàng Agribank lãi suất bao nhiêu 2023

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *