1 tỷ gửi ngân hàng lãi bao nhiêu 1 tháng

1 tỷ gửi ngân hàng lãi bao nhiêu 1 tháng là chủ để được rất nhiều người quan tâm và tìm kiếm, ở bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết số tiền lãi nhận được khi gửi 1 tỷ ở các kỳ hạn khác nhau. Số tiền nhận được phụ thuộc vào lãi suất tại mỗi ngân hàng và kỳ hạn gửi. Giả sử mình chọn gửi ngân hàng Agribank, đầu tiên hãy tìm hiểu xem lãi suất hiện hành tại đây là bao nhiêu %/năm, sau đó chọn kỳ hạn mình muốn gửi. Áp dụng công thức tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm sẽ ra số tiền lãi tương ứng nhận được ở các kỳ hạn khác nhau.

Lãi suất ngân hàng Agribank

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
1 tháng 3.40%
3 tháng 4.10%
6 tháng 5.00%
9 tháng 5.00%
12 tháng 6.30%
18 tháng 6.30%
24 tháng 6.30%

Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là: 3.40%/năm.
Kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.10%/năm.
Kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 5.00%/năm.
Kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 5.00%/năm.
Kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.30%/năm.
Kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.30%/năm.
Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.30%/năm.

1 tỷ gửi ngân hàng lãi bao nhiêu 1 tháng

1 tỷ gửi ngân hàng Agribank kỳ hạn 1 tháng lãi bao nhiêu

Số tiền lãi nhận được sau 1 tháng khi gửi 1,000,000,000 đồng tại ngân hàng Agribank (lãi suất 3.40%/năm) được tính như sau:
1,000,000,000 x 3.40% x 1 : 12 = 2,833,333 đồng.

1 tỷ gửi ngân hàng Agribank kỳ hạn 3 tháng lãi bao nhiêu

Nếu bạn gửi 1,000,000,000 đồng với kỳ hạn 3 tháng tại ngân hàng Agribank, lãi suất hiện tại là 4.10%/năm. Khi đó, tiền lãi sau 3 tháng sẽ là:
10,250,000 đồng.
1,000,000,000 x 4.10% x 3 : 12 = 10,250,000 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng nhận được là: 3,416,667 đồng.

Số tiền lãi khi gửi 1 tỷ với kỳ hạn 6 tháng tại Agribank là

Số tiền lãi nhận được sau 6 tháng khi gửi 1,000,000,000 đồng tại ngân hàng Agribank (lãi suất 5.00%/năm) được tính như sau:
1,000,000,000 x 5.00% x 6 : 12 = 25,000,000 đồng.
Tính ra, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 4,166,667 đồng.

Số tiền lãi khi gửi 1 tỷ với kỳ hạn 9 tháng tại Agribank là

Khi gửi 1,000,000,000 đồng với kỳ hạn 9 tháng tại ngân hàng Agribank và lãi suất là 5.00%/năm, số tiền lãi sau 9 tháng được tính như sau:
1,000,000,000 x 5.00% x 9 : 12 = 37,500,000 đồng.
Với số tiền lãi 37,500,000 đồng được tính cho 9 tháng, số tiền lãi mỗi tháng là: 4,166,667 đồng.

Tiền lãi khi gửi 1 tỷ ở kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng Agribank

Nếu bạn gửi 1,000,000,000 đồng với kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng Agribank, lãi suất hiện tại là 6.30%/năm. Khi đó, tiền lãi sau 12 tháng sẽ là:
63,000,000 đồng.
1,000,000,000 x 6.30% x 12 : 12 = 63,000,000 đồng.
Với số tiền lãi 63,000,000 đồng được tính cho 12 tháng, số tiền lãi mỗi tháng là: 5,250,000 đồng.

1 tỷ với kỳ hạn 18 tháng tại ngân hàng Agribank sẽ được số tiền lãi sau

Số tiền lãi nhận được sau 18 tháng khi gửi 1,000,000,000 đồng tại ngân hàng Agribank (lãi suất 6.30%/năm) được tính như sau:
1,000,000,000 x 6.30% x 18 : 12 = 94,500,000 đồng.
Số tiền lãi mỗi tháng là: 5,250,000 đồng.

1 tỷ gửi ngân hàng Agribank kỳ hạn 24 tháng lãi bao nhiêu

Khi gửi 1,000,000,000 đồng với kỳ hạn 24 tháng tại ngân hàng Agribank và lãi suất là 6.30%/năm, số tiền lãi sau 24 tháng được tính như sau:
1,000,000,000 x 6.30% x 24 : 12 = 126,000,000 đồng.
Với số tiền lãi 126,000,000 đồng được tính cho 24 tháng, số tiền lãi mỗi tháng là: 5,250,000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *