Giá xăng hôm nay bao nhiêu 1 lít

Giá xăng 95 hôm nay bao nhiêu tiền 1 lít

Giá xăng 95-V hôm nay 26.270 đồng 1 lít đối với vùng 1 và 26.790 đồng/lít đối với vùng 2.
Giá xăng 95-III hôm nay 25.740 đồng 1 lít đối với vùng 1 và 26.250 đồng/lít đối với vùng 2.

Giá xăng 92 hôm nay

Giá xăng 92-II hôm nay 24.190 đồng 1 lít đối với vùng 1 và 24.670 đồng/lít đối với vùng 2.

Giá dầu diesel hôm nay

Giá dầu diesel DO 0,001S-V hôm nay 24.450 đồng 1 lít đối với vùng 1 và 24.930 đồng/lít đối với vùng 2.
Giá dầu diesel DO 0,05S-II hôm nay 23.590 đồng 1 lít đối với vùng 1 và 24.060 đồng/lít đối với vùng 2.

Giá dầu hỏa hôm nay bao nhiêu tiền 1 lít

Giá dầu hỏa 2-K hôm nay 23.810 đồng 1 lít đối với vùng 1 và 24.280 đồng/lít đối với vùng 2.

Bảng giá xăng dầu hôm nay

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Giá Xăng RON 95-V 26.270 26.790
Giá Xăng RON 95-III 25.740 26.250
Xăng E5 RON 92-II 24.190 24.670
DO 0,001S-V 24.450 24.930
DO 0,05S-II 23.590 24.060
Dầu hỏa 2-K 23.810 24.280
Trên đây là bảng giá xăng dầu bán lẻ hôm nay trong nước cập nhật mới nhất ngày: 28/09/2023

 

Giá xăng dầu thế giới hôm nay