Lãi suất ngân hàng Vietinbank

Lãi suất ngân hàng Vietinbank mới nhất 2023 là chủ đề đang được rất nhiều người quan tâm, ở bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về bảng Lãi suất ngân hàng Vietinbank, gửi tiết kiệm ngân hàng Vietinbank 500 triệu lãi bao nhiêu mỗi tháng ở các kỳ hạn khác nhau.

Lãi suất ngân hàng VietinBank

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
1 tháng 4.10%
3 tháng 4.60%
6 tháng 5.50%
9 tháng 5.50%
12 tháng 6.80%
  • Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là: 4.10%/năm.
  • Kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.60%/năm.
  • Kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 5.50%/năm.
  • Kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 5.50%/năm.
  • Kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.80%/năm.

Gửi 500 triệu lãi bao nhiêu mỗi tháng

Cách tính lãi suất ngân hàng

Gửi 500 triệu với kỳ hạn 1 tại ngân hàng VietinBank lãi bao nhiêu

Với kỳ hạn 1 tháng lãi suất mới nhất tại ngân hàng VietinBank là 4.10%/năm thì tiền lãi 1 tháng được tính như sau:
500,000,000 x 4.10% x 1 : 12 = 1,708,333 đồng.

Gửi 500 triệu với kỳ hạn 3 tại ngân hàng VietinBank lãi bao nhiêu

Với kỳ hạn 3 tháng lãi suất mới nhất tại ngân hàng VietinBank là 4.60%/năm thì tiền lãi 3 tháng được tính như sau:
500,000,000 x 4.60% x 3 : 12 = 5,750,000 đồng.
Tính ra số tiền lãi mỗi tháng là: 1,916,667 đồng.

Gửi 500 triệu với kỳ hạn 6 tại ngân hàng VietinBank lãi bao nhiêu

Với kỳ hạn 6 tháng lãi suất mới nhất tại ngân hàng VietinBank là 5.50%/năm thì tiền lãi 6 tháng được tính như sau:
500,000,000 x 5.50% x 6 : 12 = 13,750,000 đồng.
Tính ra số tiền lãi mỗi tháng là: 2,291,667 đồng.

Gửi 500 triệu với kỳ hạn 9 tại ngân hàng VietinBank lãi bao nhiêu

Với kỳ hạn 9 tháng lãi suất mới nhất tại ngân hàng VietinBank là 5.50%/năm thì tiền lãi 9 tháng được tính như sau:
500,000,000 x 5.50% x 9 : 12 = 20,625,000 đồng.
Tính ra số tiền lãi mỗi tháng là: 2,291,667 đồng.

Gửi 500 triệu với kỳ hạn 12 tại ngân hàng VietinBank lãi bao nhiêu

Với kỳ hạn 12 tháng lãi suất mới nhất tại ngân hàng VietinBank là 6.80%/năm thì tiền lãi 12 tháng được tính như sau:
500,000,000 x 6.80% x 12 : 12 = 34,000,000 đồng.
Tính ra số tiền lãi mỗi tháng là: 2,833,333 đồng.

100 triệu gửi ngân hàng Agribank lãi suất bao nhiêu

Trên đây là thông tin mới nhất về Lãi suất ngân hàng Vietinbank cũng như ví dụ cụ thể về số tiền lãi nhận được khi gửi 500 triệu. Lãi suất thực tế tại ngân hàng có thể thay đổi ở từng thời điểm khác nhau, để biết thêm thông tin mọi người có thể liên hệ trực tiếp ngân hàng Vietinbank

One thought on “Lãi suất ngân hàng Vietinbank 2023 | Gửi 500 triệu lãi bao nhiêu”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *