Lãi suất mới nhất tại ngân hàng Vietcombank

Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.00%, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 3.80%, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 4.70%, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 4.70%,kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 5.8%, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 5.80%/năm.

Gửi 20 triệu lãi bao nhiêu 1 tháng Vietcombank

Số tiền lãi khi gửi 20 triệu kỳ hạn 1 tháng tại Vietcombank.

Với lãi suất 3.00%/năm tại ngân hàng Vietcombank, số tiền lãi sau 1 tháng khi gửi 20.000.000 đồng được tính như sau:
20.000.000 x 3.00% x 30 : 365 = 50.000 đồng.

Số tiền lãi khi gửi 20 triệu kỳ hạn 3 tháng tại Vietcombank.

Lãi suất tại ngân hàng Vietcombank hiện đang là 3.80%/năm, nếu bạn đầu tư 20.000.000 đồng với kỳ hạn 3 tháng, số tiền lãi sau 3 tháng sẽ được tính như sau:
20.000.000 x 3.80% x 90 : 365 = 190.000 đồng.
Với tổng số tiền lãi 190.000 đồng được tính trong 3 tháng, tiền lãi mỗi tháng là: 63.333 đồng.

Gửi 20 triệu với kỳ hạn 6 tháng tại Vietcombank sẽ nhận được số tiền lãi sau.

Khi gửi 20.000.000 đồng với kỳ hạn 6 tháng tại Vietcombank, lãi suất là 4.70%/năm, tiền lãi sau 6 tháng như sau:
20.000.000 x 4.70% x 180 : 365 = 470.000 đồng.
Với tổng số tiền lãi 470.000 đồng được tính trong 6 tháng, tiền lãi mỗi tháng là: 78.333 đồng.

Gửi 20 triệu với kỳ hạn 9 tháng tại Vietcombank sẽ nhận được số tiền lãi sau.

Khi gửi 20.000.000 đồng với kỳ hạn 9 tháng tại ngân hàng Vietcombank và lãi suất là 4.70%/năm, số tiền lãi sau 9 tháng được tính như sau:
20.000.000 x 4.70% x 270 : 365 = 705.000 đồng.
Tương đương số tiền lãi mỗi tháng 78.333 đồng.

Số tiền lãi khi gửi Vietcombank 20 triệu tại Vietcombank trong 12 tháng.

Nếu bạn gửi 20.000.000 đồng với kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng Vietcombank, lãi suất hiện tại là 5.80%/năm. Khi đó, tiền lãi sau 12 tháng là
20.000.000 x 5.80% x 360 : 365 = 1.160.000 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng bạn nhận được là: 96.667 đồng.

Tiền lãi khi gửi 20 triệu ở kỳ hạn 24 tháng tại Vietcombank.

Lãi suất tại ngân hàng Vietcombank hiện đang là 5.80%/năm, nếu bạn đầu tư 20.000.000 đồng với kỳ hạn 24 tháng, số tiền lãi sau 24 tháng sẽ được tính như sau:
20.000.000 x 5.80% x 720 : 365 = 2.320.000 đồng.
Số tiền lãi mỗi tháng : 96.667 đồng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *