giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng trong nước hôm nay: Giá vàng miếng SJC trong nước hôm nay ngày 02/06/2023

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
DOJI 66.450.000
Tăng 50K
67.050.000
Tăng 50K
PHÚ QUÍ SJC 66.550.000
Tăng 100K
67.000.000
Tăng 200K
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.450.000
Tăng 50K
67.070.000
Tăng 50K
SJC Mi Hồng 66.450.000
Tăng 50K
67.070.000
Tăng 50K
SJC 66.450.000
Tăng 50K
67.050.000
Tăng 50K

Giá vàng hôm nay tăng hay giảm

Giá vàng miếng DOJI hôm nay mua vào 66.450.000 đồng/lượng, bán ra 67.050.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng DOJI hôm nay tăng 50.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng Phú Quý SJC hôm nay mua vào 66.550.000 đồng/lượng, bán ra 67.000.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng Phú Quý SJC hôm nay tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng Bảo Tín Minh Châu hôm nay mua vào 66.450.000 đồng/lượng, bán ra 67.070.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng Bảo Tín Minh Châu hôm nay tăng 50.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC Mi Hồng hôm nay mua vào 66.450.000 đồng/lượng, bán ra 67.070.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng SJC Mi Hồng hôm nay tăng 50.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC hôm nay mua vào 66.450.000 đồng/lượng, bán ra 67.050.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng SJC hôm nay tăng 50.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Bảng giá vàng 24K 18K 14K 10K SJC

 

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC 66.450.000
Tăng 50K
67.050.000
Tăng 50K
-NHẪN SJC 99,99 55.700.000
Tăng 150K
56.650.000
Tăng 150K
-NỮ TRANG 99,99 55.550.000
Tăng 150K
56.250.000
Tăng 150K
-NỮ TRANG 99% 54.493.000
Tăng 148K
55.693.000
Tăng 148K
-NỮ TRANG 75% 40.342.000
Tăng 113K
42.342.000
Tăng 113K
-NỮ TRANG 58,3% 30.947.000
Tăng 87K
32.947.000
Tăng 87K
-NỮ TRANG 41% 21.609.000
Tăng 63K
23.609.000
Tăng 63K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *