Ở thị trường trong nước giá vàng mới nhất 4/2/2024 được niêm yết như sau:
Giá vàng PNJ SJC hôm nay mua vào 75.900.000 bán ra 78.300.000 đồng/lượng chênh lệch ở chiều mua vào và bán ra là 2.400.000 đồng.
Giá vàng Doji mua vào 75.950.000 bán ra 78.250.000 đồng/lượng chênh lệch ở 2 chiều mua bán là 2.300.000 đồng.
Giá vàng Phú Quý SJC mua vào 75.600.000 bán ra 78.120.000 đồng/lượng chênh lệch mua – bán là 2.520.000 đồng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu mua vào 76.000.000 bán ra 78.050.000 đồng/lượng chênh lệch ở 2 chiều mua bán là 2.050.000 đồng.
Giá vàng SJC Mi Hồng hôm nay mua vào 76.000.000 bán ra 77.000.000 đồng/lượng chênh lệch ở chiều mua vào và bán ra là 1.000.000 đồng.
Giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC hôm nay mua vào 75.600.000 bán ra 78.100.000 đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99 mua vào 63.200.000 bán ra 64.400.000 đồng/lượng chênh lệch ở chiều mua vào và bán ra là 1.200.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 999 Mi Hồng hôm nay mua vào 62.800.000 bán ra 63.800.000 đồng/lượng chênh lệch ở 2 chiều mua bán là 1.000.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 18k 75% hôm nay mua vào 46.080.000 bán ra 48.080.000 đồng/lượng chênh lệch mua – bán là 2.000.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 14k 58,3% hôm nay mua vào 35.407.000 bán ra 37.407.000 đồng/lượng chênh lệch ở chiều mua vào và bán ra là 2.000.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 10k 41% hôm nay mua vào 24.799.000 bán ra 26.799.000 đồng/lượng chênh lệch mua – bán là 2.000.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *