GIá vàng mi hồng hôm nay

Giá vàng Mi hồng hôm nay:  Vàng miếng SJC tại Mi Hồng, vàng nhẫn 9999, vàng 985 980 750 680 610 hôm nay bao nhiêu? Giá vàng hôm nay tăng hay giảm so với hôm qua? Mời mọi người xem bảng giá vàng chi tiết mới nhất bên dưới.

Giá vàng Mi Hồng hôm nay 6/6 tăng hay giảm?

Giá vàng SJC Mi Hồng hôm nay

Giá vàng miếng SJC Mi Hồng hôm nay mua vào 66.400.000 đồng/lượng, bán ra 67.020.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng SJC Mi Hồng hôm nay giảm 150.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 24K 999 Mi Hồng

Giá vàng nhẫn 24K 9999 Mi Hồng hôm nay mua vào 55.300.000 đồng/lượng, bán ra 55.800.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng nhẫn 24K 9999 Mi Hồng hôm nay tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng 985 Mi Hồng

Giá vàng 985 Mi Hồng hôm nay mua vào 54.300.000 đồng/lượng, bán ra 55.300.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng 985 Mi Hồng hôm nay tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 980 Mi Hồng

Giá vàng 980 Mi Hồng hôm nay mua vào 54.000.000 đồng/lượng, bán ra 55.000.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng 980 Mi Hồng hôm nay tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 750 Mi Hồng

Giá vàng 750 Mi Hồng hôm nay mua vào 38.600.000 đồng/lượng, bán ra 40.100.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng 750 Mi Hồng hôm nay đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 680 Mi Hồng

Giá vàng 680 Mi Hồng hôm nay mua vào 33.800.000 đồng/lượng, bán ra 34.800.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng 680 Mi Hồng hôm nay đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 610 Mi Hồng

Giá vàng 610 Mi Hồng hôm nay mua vào 32.800.000 đồng/lượng, bán ra 33.800.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng 610 Mi Hồng hôm nay đi ngang so với hôm qua.

Bảng giá vàng Mi Hồng hôm nay

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Giá vàng SJC Mi Hồng 66.400.000
Giảm 150K
67.020.000
Giảm 150K
Giá vàng 999 Mi Hồng 55.300.000
Tăng 100K
55.800.000
Tăng 100K
Giá vàng 985 Mi Hồng 54.300.000
Tăng 100K
55.300.000
Tăng 100K
Giá vàng 980 Mi Hồng 54.000.000
Tăng 100K
55.000.000
Tăng 100K
Giá vàng 750 Mi Hồng 38.600.000 40.100.000
Giá vàng 680 Mi Hồng 33.800.000 34.800.000
Giá vàng 610 Mi Hồng 32.800.000 33.800.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *