Giá vàng SJC Mi Hồng mua vào 79.300.000 bán ra 80.300.000 đồng/lượng tăng 1.900.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn 999 Mi Hồng hôm nay mua vào 61.900.000 bán ra 62.900.000 đồng/lượng tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng 985 Mi Hồng mua vào 60.900.000 đồng/lượng, bán ra 61.900.000 đồng/lượng tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng 980 Mi Hồng mua vào 60.600.000 đồng/lượng, bán ra 61.600.000 đồng/lượng tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng 750 Mi Hồng mua vào 43.700.000 đồng, bán ra 44.700.000 đồng/lượng tăng 400.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng 680 Mi Hồng mua vào 38.400.000 đồng/lượng, bán ra 39.400.000 đồng/lượng tăng 400.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng 610 Mi Hồng hôm nay mua vào 37.400.000 bán ra 38.400.000 đồng/lượng tăng 400.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào 79.000.000 đồng/lượng, bán ra 80.300.000 đồng/lượng tăng 1.900.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99 mua vào 62.550.000 đồng, bán ra 63.600.000 đồng/lượng tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *