giá vàng mi hồng

Giá vàng miếng SJC Mi Hồng hôm nay mua vào 66.450.000 đồng/lượng, bán ra 67.100.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng SJC Mi Hồng hôm nay giảm 250.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 24K 9999 Mi Hồng hôm nay mua vào 55.500.000 đồng/lượng, bán ra 56.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng 985 Mi Hồng hôm nay mua vào 54.500.000 đồng/lượng, bán ra 55.500.000 đồng/lượng.

Giá vàng 980 Mi Hồng hôm nay mua vào 54.200.000 đồng/lượng, bán ra 55.200.000 đồng/lượng.

Giá vàng 750 Mi Hồng hôm nay mua vào 39.000.000 đồng/lượng, bán ra 40.500.000 đồng/lượng.

Giá vàng 680 Mi Hồng hôm nay mua vào 34.200.000 đồng/lượng, bán ra 35.200.000 đồng/lượng.

Giá vàng 610 Mi Hồng hôm nay mua vào 33.200.000 đồng/lượng, bán ra 34.200.000 đồng/lượng.

Bảng giá vàng Mi Hồng hôm nay

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Giá vàng SJC Mi Hồng 66.450.000
Giảm 250K
67.100.000
Giảm 100K
Giá vàng 999 Mi Hồng 55.500.000 56.000.000
Giá vàng 985 Mi Hồng 54.500.000 55.500.000
Giá vàng 980 Mi Hồng 54.200.000 55.200.000
Giá vàng 750 Mi Hồng 39.000.000 40.500.000
Giá vàng 680 Mi Hồng 34.200.000 35.200.000
Giá vàng 610 Mi Hồng 33.200.000 34.200.000

Biểu đồ giá vàng Mi Hồng SJC

Biểu đồ giá vàng Mi Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *