giá vàng mi hồng

Bảng giá vàng tại Mi Hồng cập nhật 19/06/2023

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Giá vàng SJC Mi Hồng 66.500.000
Giảm 100K
67.100.000
Giảm 50K
Giá vàng 999 Mi Hồng 55.500.000 56.000.000
Giá vàng 985 Mi Hồng 54.500.000 55.500.000
Giá vàng 980 Mi Hồng 54.200.000 55.200.000
Giá vàng 750 Mi Hồng 38.900.000 40.400.000
Giá vàng 680 Mi Hồng 34.100.000 35.100.000
Giá vàng 610 Mi Hồng 33.100.000 34.100.000

Giá vàng Mi Hồng hôm nay tăng hay giảm

Giá vàng SJC Mi Hồng hôm nay

Giá vàng miếng SJC Mi Hồng hôm nay mua vào 66.500.000 đồng/lượng, bán ra 67.100.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng SJC Mi Hồng hôm nay giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 24K 999 Mi Hồng

Giá vàng nhẫn 24K 9999 Mi Hồng hôm nay mua vào 55.500.000 đồng/lượng, bán ra 56.000.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng nhẫn 24K 9999 Mi Hồng hôm nay đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng 985 Mi Hồng

Giá vàng 985 Mi Hồng hôm nay mua vào 54.500.000 đồng/lượng, bán ra 55.500.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng 985 Mi Hồng hôm nay đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 980 Mi Hồng

Giá vàng 980 Mi Hồng hôm nay mua vào 54.200.000 đồng/lượng, bán ra 55.200.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng 980 Mi Hồng hôm nay đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 750 Mi Hồng

Giá vàng 750 Mi Hồng hôm nay mua vào 38.900.000 đồng/lượng, bán ra 40.400.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng 750 Mi Hồng hôm nay đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 680 Mi Hồng

Giá vàng Mi Hồng 680 hôm nay mua vào 34.100.000 đồng/lượng, bán ra 35.100.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng 680 Mi Hồng hôm nay đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 610 Mi Hồng

Giá vàng Mi Hồng hôm nay 610 mua vào 33.100.000 đồng/lượng, bán ra 34.100.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng 610 Mi Hồng hôm nay đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng tại các thương hiệu khác

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
DOJI 66.500.000 66.900.000
PHÚ QUÍ SJC 66.450.000
Giảm 50K
67.070.000
Giảm 50K
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.500.000
Giảm 100K
67.100.000
Giảm 50K
SJC Mi Hồng 66.500.000
Giảm 100K
67.100.000
Giảm 50K
SJC 66.450.000
Giảm 50K
67.050.000
Giảm 50K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *