GIá vàng mi hồng hôm nay

Bảng giá vàng tại Mi Hồng cập nhật 15/06/2023

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Giá vàng SJC Mi Hồng 66.500.000
Tăng 50K
67.100.000
Tăng 150K
Giá vàng 999 Mi Hồng 55.400.000 55.900.000
Giá vàng 985 Mi Hồng 54.400.000 55.400.000
Giá vàng 980 Mi Hồng 54.100.000 55.100.000
Giá vàng 750 Mi Hồng 38.700.000 40.200.000
Giá vàng 680 Mi Hồng 33.900.000 34.900.000
Giá vàng 610 Mi Hồng 32.900.000 33.900.000

Giá vàng Mi Hồng hôm nay bao nhiêu

Giá vàng SJC Mi Hồng hôm nay

Giá vàng miếng SJC Mi Hồng hôm nay mua vào 66.500.000 đồng/lượng, bán ra 67.100.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng SJC Mi Hồng hôm nay tăng 150.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 24K 999 Mi Hồng

Giá vàng nhẫn 9999 Mi Hồng hôm nay mua vào 55.400.000 đồng/lượng, bán ra 55.900.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng nhẫn 24K 9999 Mi Hồng hôm nay đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng 985 Mi Hồng

Giá vàng 985 Mi Hồng hôm nay mua vào 54.400.000 đồng/lượng, bán ra 55.400.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng 985 Mi Hồng hôm nay đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 980 Mi Hồng

Giá vàng 980 Mi Hồng hôm nay mua vào 54.100.000 đồng/lượng, bán ra 55.100.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng 980 Mi Hồng hôm nay đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 750 Mi Hồng

Giá vàng 750 Mi Hồng hôm nay mua vào 38.700.000 đồng/lượng, bán ra 40.200.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng 750 Mi Hồng hôm nay đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 680 Mi Hồng

Giá vàng 680 Mi Hồng hôm nay mua vào 33.900.000 đồng/lượng, bán ra 34.900.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng 680 Mi Hồng hôm nay đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 610 Mi Hồng

Giá vàng 610 Mi Hồng hôm nay mua vào 32.900.000 đồng/lượng, bán ra 33.900.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng 610 Mi Hồng hôm nay đi ngang so với hôm qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *