Giá vàng SJC Mi Hồng niêm yết 68.450.000 – 68.900.000 (mua vào – bán ra) đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 999 Mi Hồng mua vào 55.600.000 đồng, bán ra 56.100.000 đồng/lượng chênh lệch ở chiều mua vào và bán ra là 500.000 đồng.
Giá vàng 985 Mi Hồng hiện tại mua 54.600.000 bán 55.600.000 đồng/lượng chênh lệch ở 2 chiều mua bán là 1.000.000 đồng.
Giá vàng 980 Mi Hồng giao dịch ở mức 54.300.000 – 55.300.000 (mua vào – bán ra) đồng/lượng chênh lệch ở 2 chiều mua bán là 1.000.000 đồng.
Giá vàng 750 Mi Hồng mua vào 38.800.000 đồng/lượng, bán ra 40.300.000 đồng/lượng chênh lệch ở 2 chiều mua bán là 1.500.000 đồng.
Giá vàng 680 Mi Hồng niêm yết ở mức 34.000.000 – 35.000.000 (mua vào – bán ra) đồng/lượng.
Giá vàng 610 Mi Hồng hôm nay mua vào 33.000.000 bán ra 34.000.000 đồng/lượng chênh lệch mua – bán là 1.000.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *