Ở thị trường trong nước giá vàng miếng tăng đên 1 triệu đồng mỗi lượng trong khi giá vàng nhẫn 9999 giảm nhẹ 200.000 đồng/lượng. Cụ thể như sau:

Giá vàng PNJ SJC hôm nay mua vào 76.000.000 bán ra 78.200.000 đồng/lượng tăng 1.000.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng Doji mua vào 75.850.000 bán ra 78.150.000 đồng/lượng tăng 950.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng Phú Quý SJC mua vào 75.900.000 bán ra 78.220.000 đồng/lượng tăng 900.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu mua vào 76.250.000 bán ra 78.150.000 đồng/lượng tăng 1.000.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng SJC Mi Hồng mua vào 76.400.000 bán ra 77.400.000 đồng/lượng tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC hôm nay mua vào 75.900.000 bán ra 78.200.000 đồng/lượng tăng 900.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99 mua vào 63.200.000 bán ra 64.500.000 đồng/lượng giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn 999 Mi Hồng mua vào 62.600.000 bán ra 63.600.000 đồng/lượng giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nữ trang 18k 75% hôm nay mua vào 46.230.000 bán ra 48.230.000 đồng/lượng giảm 150.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng nữ trang 14k 58,3% hôm nay mua vào 35.524.000 bán ra 37.524.000 đồng/lượng giảm 117.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng nữ trang 10k 41% mua vào 24.882.000 bán ra 26.882.000 đồng/lượng giảm 84.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá trị nhỏ nhất của biến động mua và bán: -200.000 đồng/lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *