Ở thị trường trong nước giá vàng biến động trái chiều, phạm vi điều chỉnh từ giảm 1.300.000 đến tăng 400.000 đồng/lượng. Cụ thể như sau:
Giá vàng PNJ SJC hôm nay mua vào 76.700.000 bán ra 78.900.000 đồng/lượng chênh lệch ở chiều mua vào và bán ra là 2.200.000 đồng.
Giá vàng Doji hôm nay mua vào 76.300.000 bán ra 78.000.000 đồng/lượng giảm 850.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng Phú Quý SJC hôm nay mua vào 75.400.000 bán ra 77.720.000 đồng/lượng giảm 1.300.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay mua vào 76.450.000 bán ra 78.050.000 đồng/lượng giảm 800.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng SJC Mi Hồng hôm nay mua vào 76.500.000 bán ra 77.500.000 đồng/lượng tăng 400.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào 75.400.000 bán ra 77.700.000 đồng/lượng giảm 1.300.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99 mua vào 63.150.000 bán ra 64.350.000 đồng/lượng giảm 250.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn 999 Mi Hồng hôm nay mua vào 62.400.000 bán ra 63.400.000 đồng/lượng giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng 985 Mi Hồng hôm nay mua vào 61.400.000 bán ra 62.400.000 đồng/lượng giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng 980 Mi Hồng mua vào 61.100.000 bán ra 62.100.000 đồng/lượng giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng 750 Mi Hồng mua vào 44.600.000 bán ra 46.100.000 đồng/lượng chênh lệch ở 2 chiều mua bán là 1.500.000 đồng.
Giá vàng 680 Mi Hồng mua vào 39.300.000 bán ra 40.800.000 đồng/lượng chênh lệch mua – bán là 1.500.000 đồng.
Giá vàng 610 Mi Hồng mua vào 38.300.000 bán ra 39.800.000 đồng/lượng chênh lệch ở chiều mua vào và bán ra là 1.500.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *