giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng DOJI hôm nay mua vào 66.500.000 đồng/lượng, bán ra 67.100.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng DOJI hôm nay tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng Phú Quý SJC hôm nay mua vào 66.600.000 đồng/lượng, bán ra 67.100.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng Phú Quý SJC hôm nay tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng BẢO TÍN MINH CHÂU hôm nay mua vào 66.500.000 đồng/lượng, bán ra 67.120.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng BẢO TÍN MINH CHÂU hôm nay tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng MI HỒNG hôm nay mua vào 66.500.000 đồng/lượng, bán ra 67.120.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng MI HỒNG hôm nay tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC hôm nay mua vào 66.500.000 đồng/lượng, bán ra 67.100.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng SJC hôm nay tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
DOJI 66.500.000
Tăng 100K
67.100.000
Tăng 100K
PHÚ QUÍ SJC 66.600.000
Tăng 100K
67.100.000
Tăng 100K
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.500.000
Tăng 100K
67.120.000
Tăng 100K
SJC Mi Hồng 66.500.000
Tăng 100K
67.120.000
Tăng 100K
SJC 66.500.000
Tăng 100K
67.100.000
Tăng 100K

Bảng giá vàng chi tiết tại SJC

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC 66.500.000
Tăng 100K
67.100.000
Tăng 100K
-NHẪN SJC 99,99 55.650.000
Tăng 100K
56.600.000
Tăng 100K
-NỮ TRANG 99,99 55.500.000
Tăng 100K
56.200.000
Tăng 100K
-NỮ TRANG 99% 54.444.000
Tăng 99K
55.644.000
Tăng 99K
-NỮ TRANG 75% 40.304.000
Tăng 75K
42.304.000
Tăng 75K
-NỮ TRANG 58,3% 30.918.000
Tăng 58K
32.918.000
Tăng 58K
-NỮ TRANG 41% 21.588.000
Tăng 42K
23.588.000
Tăng 42K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *