Ở thị trường trong nước giá vàng mới nhất được niêm yết như sau:

Giá vàng PNJ SJC mua vào 78.600.000 bán ra 81.000.000 đồng/lượng chênh lệch ở 2 chiều mua bán là 2.400.000 đồng.
Giá vàng Doji hôm nay mua vào 77.650.000 bán ra 80.250.000 đồng/lượng chênh lệch mua – bán là 2.600.000 đồng.
Giá vàng Phú Quý SJC hôm nay mua vào 77.800.000 bán ra 80.320.000 đồng/lượng chênh lệch ở chiều mua vào và bán ra là 2.520.000 đồng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu mua vào 77.850.000 bán ra 80.150.000 đồng/lượng chênh lệch mua – bán là 2.300.000 đồng.
Giá vàng SJC Mi Hồng hôm nay mua vào 78.000.000 bán ra 79.000.000 đồng/lượng chênh lệch mua – bán là 1.000.000 đồng.
Giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC hôm nay mua vào 77.800.000 bán ra 80.300.000 đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99 mua vào 65.300.000 bán ra 66.500.000 đồng/lượng chênh lệch mua – bán là 1.200.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 999 Mi Hồng mua vào 64.300.000 bán ra 65.300.000 đồng/lượng chênh lệch mua – bán là 1.000.000 đồng.

Giá vàng 985 Mi Hồng hôm nay mua vào 63.300.000 bán ra 64.300.000 đồng/lượng chênh lệch ở 2 chiều mua bán là 1.000.000 đồng.
Giá vàng 980 Mi Hồng hôm nay mua vào 63.000.000 bán ra 64.000.000 đồng/lượng chênh lệch mua – bán là 1.000.000 đồng.
Giá vàng 750 Mi Hồng mua vào 45.300.000 bán ra 46.800.000 đồng/lượng.
Giá vàng 680 Mi Hồng mua vào 40.000.000 bán ra 41.500.000 đồng/lượng chênh lệch ở 2 chiều mua bán là 1.500.000 đồng.
Giá vàng 610 Mi Hồng mua vào 39.000.000 bán ra 40.500.000 đồng/lượng chênh lệch mua – bán là 1.500.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *