giá vàng 9999 hôm nay bảo tín minh châu

Giá VÀNG MIẾNG VRTL  Vàng Rồng  Thăng Long  Bảo Tín Minh Châu hôm nay có sự điều chỉnh giảm 10.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 7.456.000 – 7.586.000 (mua vào – bán ra) đồng/chỉ.
Giá  vàng  NHẪN TRÒN TRƠN 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay có sự điều chỉnh giảm 10.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 7.456.000 – 7.586.000 (mua vào – bán ra) đồng/chỉ.
Giá vàng QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG có sự điều chỉnh giảm 10.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 7.456.000 – 7.586.000 (mua vào – bán ra) đồng/chỉ.
Giá VÀNG MIẾNG SJC hiện đang niêm yết ở mức 7.550.000 – 7.698.000 (mua vào – bán ra) đồng/chỉ.
Giá  vàng  TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG  THĂNG LONG 999.9 có sự điều chỉnh giảm 10.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 7.375.000 – 7.565.000 (mua vào – bán ra) đồng/chỉ.
Giá  vàng  TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 có sự điều chỉnh giảm 10.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 7.365.000 – 7.555.000 (mua vào – bán ra) đồng/chỉ.
Giá VÀNG HTBT có sự điều chỉnh giảm 10.000 ở chiều mua vào. hiện đang niêm yết ở mức 7.365.000 – 0 (mua vào – bán ra) đồng/chỉ.
Giá VÀNG NGUYÊN LIỆU có sự điều chỉnh giảm 10.000 ở chiều mua vào. hiện đang niêm yết ở mức 7.315.000 – 0 (mua vào – bán ra) đồng/chỉ.

Loại vàng Mua vào Bán ra
VÀNG MIẾNG VRTL 7.456.000
▼10K
7.586.000
▼10K
NHẪN TRÒN TRƠN 7.456.000
▼10K
7.586.000
▼10K
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG 7.456.000
▼10K
7.586.000
▼10K
VÀNG MIẾNG SJC 7.550.000 7.698.000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 7.375.000
▼10K
7.565.000
▼10K
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 7.365.000
▼10K
7.555.000
▼10K
VÀNG HTBT 7.365.000
▼10K
0
VÀNG NGUYÊN LIỆU 7.315.000
▼10K
0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *