giá vàng 9999 hôm nay bảo tín minh châu

Giá VÀNG MIẾNG VRTL Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu hôm nay có sự điều chỉnh tăng 31.000 ở chiều mua vào, tăng 16.000 ở chiều bán ra. hiện đang niêm yết ở mức 7.413.000 – 7.538.000 (mua vào – bán ra) đồng/chỉ.
Giá vàng NHẪN TRÒN TRƠN 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay có sự điều chỉnh tăng 31.000 ở chiều mua vào, tăng 16.000 ở chiều bán ra. hiện đang niêm yết ở mức 7.413.000 – 7.538.000 (mua vào – bán ra) đồng/chỉ.
Giá vàng QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG có sự điều chỉnh tăng 16.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 7.398.000 – 7.538.000 (mua vào – bán ra) đồng/chỉ.
Giá VÀNG MIẾNG SJC có sự điều chỉnh tăng 5.000 ở chiều mua vào. hiện đang niêm yết ở mức 7.805.000 – 7.998.000 (mua vào – bán ra) đồng/chỉ.
Giá vàng TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 có sự điều chỉnh tăng 30.000 ở chiều mua vào, tăng 15.000 ở chiều bán ra. hiện đang niêm yết ở mức 7.340.000 – 7.515.000 (mua vào – bán ra) đồng/chỉ.
Giá vàng TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 có sự điều chỉnh tăng 30.000 ở chiều mua vào, tăng 15.000 ở chiều bán ra. hiện đang niêm yết ở mức 7.330.000 – 7.505.000 (mua vào – bán ra) đồng/chỉ.
Giá VÀNG NGUYÊN LIỆU có sự điều chỉnh tăng 30.000 ở chiều mua vào. hiện đang niêm yết ở mức 7.280.000 – 0 (mua vào – bán ra) đồng/chỉ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *