Ở thị trường trong nước giá vàng miếng hôm nay có sự điều chỉnh tăng từ 200.000 đến 300.000 đồng/lượng. Cụ thể:
Giá vàng PNJ SJC hôm nay mua vào 76.500.000 bán ra 78.700.000 đồng/lượng.
Giá vàng Doji mua vào 76.750.000 bán ra 78.950.000 đồng/lượng tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng Phú Quý SJC hôm nay mua vào 76.800.000 bán ra 79.020.000 đồng/lượng tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay mua vào 76.850.000 bán ra 78.800.000 đồng/lượng tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng SJC Mi Hồng hôm nay mua vào 77.000.000 bán ra 78.000.000 đồng/lượng.
Giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào 76.800.000 bán ra 79.000.000 đồng/lượng tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99 hôm nay mua vào 63.550.000 bán ra 64.750.000 đồng/lượng chênh lệch mua – bán là 1.200.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 999 Mi Hồng mua vào 62.800.000 bán ra 63.800.000 đồng/lượng chênh lệch ở 2 chiều mua bán là 1.000.000 đồng.

Giá vàng nữ trang 18k 75% mua vào 46.417.000 bán ra 48.417.000 đồng/lượng chênh lệch ở 2 chiều mua bán là 2.000.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 14k 58,3% hôm nay mua vào 35.670.000 bán ra 37.670.000 đồng/lượng chênh lệch mua – bán là 2.000.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 10k 41% hôm nay mua vào 24.987.000 bán ra 26.987.000 đồng/lượng chênh lệch mua – bán là 2.000.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *