Giá vàng hôm nay 01/02/2024 có sự điều chỉnh tăng mạnh từ 150.000 đến 800.000 đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng PNJ SJC hôm nay mua vào 76.200.000 bán ra 78.400.000 đồng/lượng tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng Doji mua vào 75.850.000 bán ra 78.250.000 đồng/lượng tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng Phú Quý SJC hôm nay mua vào 76.000.000 bán ra 78.320.000 đồng/lượng tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu mua vào 76.150.000 bán ra 78.200.000 đồng/lượng tăng 700.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng SJC Mi Hồng mua vào 76.800.000 bán ra 77.800.000 đồng/lượng tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào 76.000.000 bán ra 78.300.000 đồng/lượng tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99 mua vào 63.150.000 bán ra 64.350.000 đồng/lượng tăng 150.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn 999 Mi Hồng hôm nay mua vào 62.700.000 bán ra 63.500.000 đồng/lượng chênh lệch ở chiều mua vào và bán ra là 800.000 đồng.

Giá vàng 985 Mi Hồng mua vào 61.700.000 bán ra 62.700.000 đồng/lượng chênh lệch ở chiều mua vào và bán ra là 1.000.000 đồng.
Giá vàng 980 Mi Hồng mua vào 61.400.000 bán ra 62.400.000 đồng/lượng chênh lệch ở 2 chiều mua bán là 1.000.000 đồng.
Giá vàng 750 Mi Hồng hôm nay mua vào 44.400.000 bán ra 45.600.000 đồng/lượng chênh lệch mua – bán là 1.200.000 đồng.
Giá vàng 680 Mi Hồng hôm nay mua vào 39.100.000 bán ra 40.300.000 đồng/lượng chênh lệch ở chiều mua vào và bán ra là 1.200.000 đồng.
Giá vàng 610 Mi Hồng hôm nay mua vào 38.100.000 bán ra 39.300.000 đồng/lượng chênh lệch ở 2 chiều mua bán là 1.200.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *